OMT AB
Byt språk:
  • English
  • Norske Skogindustrier AS

    Nordenfjelske Treforedling, Skogn, Norge. Montageassistans och uppföljning på plats vid uppförande av ny returpappers anläggning. Komplett mek- och rörkonstruktion för en ny returpappers anläggning. Biokjel. Projektering av bränslehantering samt projektering av ventilation pannhus. Processcheman, layout-, rör- och isometriritning.