OMT AB
Byt språk:
  • English
  • Felsökning & support i styrsystemet för P13 Händelöverket. Byte styrsystem för sotblåsning panna 1 (P1 & P3) i Hässelbyverket, Fortum. I samarbete med Autsyde.