OMT AB
Byt språk:
 • Svenska
 • Management by OMT

  Management är för oss ett sätt att leda, påverka, ge stöd och rekommendationer till våra kunder. Vi är vana vid att analysera information, marknadstrender och verksamheter. Vi vänder oss främst till teknisk industri där vi specialiserat oss och har vår erfarenhet. Utifrån våra analyser hjälper vi till med att affärsplanera, budgetera, skapa marknadsplaner och verksamhetsplaner.

  Vi affärsutvecklar tjänster och produkter, ifrågasätter gamla och ineffektiva affärsprocesser. Vi ser till att ekonomi, inköp, avtal, försäljning och HR hänger ihop. Vi arbetar med värderingar, beteende och attityd för att skapa förändring. Att inspirera människor och få var och en att inse hur viktig sin roll är i det stora hela är avgörande för att skapa mervärde och sunda verksamheter.

  Av oss handlar ni exempelvis följande tjänst:

  Interimslösningar –Låt oss ta vid där ni snabbt behöver någon som driver verksamheten. När en ledare försvinner är det lätt att låta den bredvid även sköta dennes arbetsuppgifter. Har ni verkligen tid med allt när någon är borta? Vi täcker upp vid vakanser inom ledande positioner och nyckelroller. Vi hjälper er att tjäna pengar fort då vi stöttar och på ett positivt sätt utmanar personal och processer till att prestera mera!

  Läs mer om våra lösningar här! 

  Dela
  Dela