OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

  Projektledning hos Storstockholms Lokaltrafik (SL).

  Tåg i hög hastighet påväg in i en tunnel.

  OMT:s projektledare arbetade med:

  • Framtagande av fordonsstrategi för Spårväg City
  • Utveckling av nytt förarlöst tunnelbanesystem för röda linjen.
  • Kvalitet- och konfigurationsansvar för leveransprojekt av nya pendeltåg X60A och X60B.
  • Leveransprojekt av nya spårvagnar till Spårväg City
  • Konsultstöd inom elektriska system för X15p-projektet – Roslagsbanans utbyggnad

  Exempel på genomförda projekt:

  Saltsjöbanan

  • Byggledare Elkraft 400V & Tele på beställarsidan i projekt Upprustning av Saltsjöbanan för entreprenaden av ny kraftförsörjning, växelvärme, belysning samt ny optokabelanläggning och Styr & Övervakning på hela sträckan.
  • Produktionsledare för nya likriktare på Saltsjöbanan.
  • Entreprenaden är en del i upprustningen av den ca 19 km långa järnväg med en sträckning från Slussen till Saltsjöbaden med en grenbana från Igelboda till Solsidan. Entreprenaden färdigställs 2017 och beräknas uppgå till ca 70 miljoner kronor

  Projektledning av fordonsleverans

  Spårvagn A36. Projektledning av leveransmottagande av 7 nya spårvagnar till Lidingöbanan för SL

  Provkörning av ny spårvagn

  Projektledning av provkörning av ny spårvagnstyp på Linje 7 (Djurgårdslinjen). Syftet var att utvärdera A35s för innerstadens behov. Buller- och stomljud, komfort, och andra tekniska egenskaper utvärderades. Uppdraget innebar ett helhetsåtagnade för planering, genomförande och efterarbete.

  Teknisk anpassning spårvagn A34

  Projektledning av teknisk anpassning av rullande fordon A34 i syfte att anpassa dem för ny infrastruktur.

  • Tillgänglighetstest med Säkerhetsdirektör, Trafikförvaltning, fordonsförvaltare, tillgänglighetsansvarig, fordonsstrateg, VD och underhållschef.
  • Praktiskt prov av avstånd till hålplatser och svep inför montage av fotsteg.
  • Konceptframtagning och konstruktion av ramphållare med brytare.
  • Fotsteg monterat och modifierat efter genomförd riskanalys.

  Nytt förarlöst koncept för tunnelbanan

  OMT projektleder arbetet med att utveckla ett förarlöst tunnelbanesystem.

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67