Strukton Rail

Interims lösning som platschef på entrepenörsidan för Citybanan

Uppdrag som platschef på entreprenörsidan i projekt Citybanan för BEST-entreprenaden i den sex kilometer långa spårtunnel med dubbelspår mellan Södra station och Tomteboda. OMT har i slutskedet fått uppdraget att ansvara för färdigställandet av projektet som startade 2014 och innefattar byggnation av bana, kontaktledning, signalsystem, teleteknik samt installation av brandlarm. Entreprenaden färdigställdes under 2016 och beräknas uppgå till ca 270 miljoner kronor.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se