OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Strukton Rail

  Interims lösning som platschef på entrepenörsidan för Citybanan

  Transport tåg

  Uppdrag som platschef på entreprenörsidan i projekt Citybanan för BEST-entreprenaden i den sex kilometer långa spårtunnel med dubbelspår mellan Södra station och Tomteboda. OMT har i slutskedet fått uppdraget att ansvara för färdigställandet av projektet som startade 2014 och innefattar byggnation av bana, kontaktledning, signalsystem, teleteknik samt installation av brandlarm. Entreprenaden färdigställdes under 2016 och beräknas uppgå till ca 270 miljoner kronor.

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67