OMT AB
Byt språk:
 • English
 • Siemens

  OMT har haft ledande roller i Siemens utvecklingsprojekt SGT750. OMT har ledande roller i leveransprojektet för de första två enheterna (Altamira Mexico och Greifswald Tyskland). Totalt har sex personer från OMT haft projektledarroller i SGT750-projektets olika faser.

  Kraftverk.

  OMT:s projektledare arbetade med:

  • Drivning, utveckling och systemkonstruktion
  • Service och underhållskoncept

  Om SGT750:

  • Siemens Finspång design
  • Gasturbin ca 38 MW
  • Perfekt för kombianläggningar tack vare hög avgastemperatur

  Kontaktpersoner

  Styrelse Företagsledning

  John Filipiak Wallderin

  Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

  +4670-511 01 67