Siemens

OMT har haft ledande roller i Siemens utvecklingsprojekt SGT750. OMT har ledande roller i leveransprojektet för de första två enheterna (Altamira Mexico och Greifswald Tyskland). Totalt har sex personer från OMT haft projektledarroller i SGT750-projektets olika faser.

OMT:s projektledare arbetade med:

  • Drivning, utveckling och systemkonstruktion
  • Service och underhållskoncept

Om SGT750:

  • Siemens Finspång design
  • Gasturbin ca 38 MW
  • Perfekt för kombianläggningar tack vare hög avgastemperatur

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se