Meritor

Syftet med förstudien, baserat på antaganden från Lindes ledning, var att påvisa den förbättringspotential som var genomförbar och fördelarna med denna.

OMT arbetade med:

Mål

  • Optimera logistikflödet för att nå världsklass avseende lager, ledtid och logistikkostnader
  • I monteringen möta volymkraven i ”Key Concept” på 3-skiftsproduktion
  • Presenterade lösningar i förstudien ska stöda Ständiga Förbättringar

Kvalitet

  • MAX 50 PPM till Volvo

Ledtid

  • 50% ledtidsminskning internt Lindefabriken

OEE

  • Montering 90%
  • Bearbetning 85%

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se