Management Solutions

Vi kan ledarskap och skapandet av effektivitet och kvalitet i verksamhet och business. Projektledning inom teknik, produktion, bygg, logistik och process, verksamhets- och organisationsutveckling.

Management
Project Management
Quality
Business Engineering

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se