Management Solutions

Vi kan ledarskap och skapandet av effektivitet och kvalitet i verksamhet och business. Projektledning inom teknik, produktion, bygg, logistik och process, verksamhets- och organisationsutveckling.

Management Consulting
Project Management
Quality
Business Engineering

Vill du veta mer?

Prata gärna med Andreas Eriksson

VD OMT Management AB

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 32 95
andreas.eriksson@omtab.se