Technical Business Excellence

Vårt varumärke förknippas med expertis, effektivitet och verkningsgrad inom teknisk industri oavsett om vi levererar konsulttjänster, arbetar i projekt, utvecklar, tillverkar eller bygger.

Affärsidé


OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning samt fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

Vision


Här skapas de bästa

Vår vision är att till OMT kommer de som anses bäst och tillsammans fortsätter vi att utvecklas och ständigt förbättras för att även göra våra kunder till de bästa.

Mission


Lösningar som skapar mervärde

Vår mission är att skapa mervärde för våra kunder och indirekt för oss själva. Vi måste tillföra något för att vara värda vad någon betalar för oss oavsett om det är en kundfaktura eller lön.

Passion


Vi utvecklas tillsammans

Vår passion är att ständigt utvecklas, skapa nya utmaningar och nya möjligheter. Utan utveckling och förändring så halkar man efter eftersom världen runt omkring oss ständigt förändras. Gör du som du alltid har gjort kommer du också få det du alltid har fått.

På OMT vill vi driva utvecklingen, vi vill driva förändringen. Alla människor behöver utveckling, vi behöver coachning, råd, ibland en spark i baken, en klapp på axeln, beröm, feedback osv. för att kunna prestera och må bra under tiden.

Attityd


Attityd är för oss att ständigt agera för att vara en vinnare och göra de omkring oss till vinnare. Vi har en gemenskap, företagskultur och en metodik för att fortsätta behandla varandra med sunt förnuft, även när det är tufft och motgång.

Ledare och kollegor med rätt karaktär som agerar rätt i både med- och motgång. Många kan vara bra i medvind medans vi även är bra i motvind.

Tydliga affärsplaner och strategier så vi kan förstå, mäta, följa upp och förbättra. Vi har en verksamhetsledning med ständigt tydlig coachning och förbättring.

Ständig kundfokus, vi förstår att alla interna som externa aktiviteter ska leda till att våra kunder vill anlita samt betala för oss.

Vår dröm


Ansedda som de bästa! Här vill vi arbeta! Här vill våra barn arbeta i framtiden!

Vår dröm är att vara en organisation andra ser upp till, vi gillar att gå till arbetet, hjälpa varandra, kunder och leverantörer, vi skapar vår framtid genom utveckling. Vår organisation är långsiktig och vårt varumärke ska upplevas så positivt att människor i vår framtid söker sig hit.