Volvo GTO/Powertrain Köping

Projektledning av framtagande av ny växellåda.

OMT arbetade med:

Strukturberedning

Strukturberedning av växellådor, driva och införa förändringar på nya och befintliga produkter, beredning mot eftermarknad, ”super user” för beredning systemet, medverkan i global arbetsgrupp för framtagning och implementering av ny ändringsprocess

Projektledning

Projektledning produktprojekt växellådsmontering, tidplaner, planera resursbehov, driva DFA (Design for Assembly), P-FMEA, kvalitetssäkring,
ta fram verktyg prototypmontering, arbetsplatsutformning, driva tvärfunktionella arbetsgrupper (5-7 pers).

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se