Stockholm Exergi – Bristaverket

Uppdrag som revisionssamordnare med ansvar för planering och genomförande av revisionsarbeten på Bristaverket.

I rollen som revisionssamordnare på Stockholm Exergi arbetar vi med initiering, planering, genomförande, styrning och avslut av revision samt rapportering till styrgrupp. I uppdraget ingick att leda, organisera och driva arbetet enligt uppsatt plan i samråd med UH-ingenjörer, och tillse att leveranser, teknik, kvalité,
ekonomi och tidplan blir uppfyllda. Revisionssamordnaren deltar i operativa beslut tillsammans med SEs UH-ingenjörer, ser till att avvikelser och ändringar protokollförs som ÄTA. I upphandlingsskedet deltog samordnaren i möten med potentiella underleverantörer för revisionsarbete.

OMT:s projektledare arbetade med:

  • Revisionssamordning mellan entreprenörer och beställarorganisation

  • Planering och genomförande av underhåll

  • Riskhantering och riskanalyser

  • Daglig styrning av arbetsmöten och skyddsronder.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Andreas Eriksson

VD OMT Management AB

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 32 95
andreas.eriksson@omtab.se