Om John Filipiak Wallderin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har John Filipiak Wallderin skapat 19 blogginlägg för.

OMT Improvement 20.20

OMT Group AB träder in i en ny organisationsstruktur 2020 för att möta våra bestämda långsiktiga mål.

Organisationen går från en geografisk regionstruktur som sedan 2010 tagit oss dit vi är idag. Ett decennium senare är det dags att skapa förbättrade förutsättningar för att möta den framtid vi vill skapa. Vi fortsätter vår resa som en seriös, uthållig och tillräckligt stor aktör på marknaden för att vinna ytterligare förtroende hos kunder och nya kollegor. Ökad volym ger utvecklingsmöjligheter för alla kollegor och möjlighet till ännu bättre kundlösningar. Ett OMT som möjliggör bättre affärer, bättre möjligheter för kollegor, bättre känsla för varumärket och bättre lösningar.

Genom en tydligare juridisk bolagsstruktur och organisation utvecklar vi ett sätt att fortsätta leverera våra lösningar med kvalitet i en tydligare paketering av oss. Vi lägger mer fokus på lösningar vi levererar till de branscher vi är verksamma i och för att få en tydlighet internt som externt om vad vi kan kompetensmässigt samt vad vi erbjuder.

OMT som blivit en förkortning av Organisation, Management och Teknik kommer från 2020 bestå av koncernmodern OMT Group AB där vi tillhandahåller stödfunktioner till våra verksamheter som HR, kvalitetsstyrning, försäljning, marknadsföring samt lednings- och verksamhetsstöd.

Dotterbolaget OMT Management AB fokuserar på managementlösningar genom tjänsteområdena Management, Business Engineering och Project Management.

Dotterbolaget OMT Tech AB, tidigare OMT Service AB  fokuserar på tekniklösningar genom tjänsteområdena Technical Production Operations, Mechanical & Plant Lead Engineering samt Electrical & Control Lead Engineering.

I koncernen finns även OMT BuildTech AB för framtida paketering av fastighetslösningar.

OMT Group AB ägs av Holdingbolaget OMT AB som är privatägt med ett långsiktigt ägardirektiv för att skapa hållbara verksamheter.

Genom ständig förbättring internt och externt skapar vi vinnare!

2020-01-02T14:09:20+01:002 januari, 2020|

God Jul & Gott Nytt År!

I år väljer vi inom OMT att ta vårt sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete ett steg ytterligare än tidigare. Vi har sedvanligt investerat pengar i välgörenhetsorganisationer under årets gång och som alla tidigare år.
Nu väljer vi tillsammans med våra kollegor att starta igång vårt eget OMT:arity. Vårt sätt att vara ”charitable” och arbeta med charity.
Här ger vi plats för kollegor som personligen vill involvera sig i välgörenhet och stödinsatser för att skapa en bättre omvärld.
Tillsammans med finansiella medel, vår kompetens och engagemang skapar vi på så vis bättre förutsättningar för de som behöver.

Inkluderande – Ansvarstagande – Hjälpande

2020-01-02T10:50:54+01:002 januari, 2020|

OMT OPEN 2019!

Nu är årets OMT OPEN 2019 i golf avgjort!

Torsdagen den 19 september avgjordes OMT OPEN 2019 i strålande solsken på Bråvikens golfbana utanför Norrköping. Ett glatt gäng kunder, samarbetspartners och OMT:are kämpade om äran att få bli vinnare! Ett jämt spel med inslag av raka bollar och besök i diverse vattenhinder gjorde tävlingen minst sagt spännande.

Vinnare av OMT Open i golf 2019 blev slutligen:
Joachim Lundgren på 73 slag netto (vinnare på bättre HCP än tvåan)
2:a Jonas Jideström 73 slag
3:a Sören Fröjd 76 slag

Utmärkelsen närmast hål lyckades Robert Kling knipa medans att slå längsta drive utfördes av Mattias Johansson.

OMT OPEN 2019  OMTOPEN2019

Tack alla deltagare för en minnesvärd golfdag!

2019-09-20T11:02:11+02:0020 september, 2019|

OMT välkomnar Emma Skevik!

Även under semestertider är det full fart hos oss på OMT. Vi har glädjen att välkomna Emma Skevik till vårt gäng i Stockholm!
Med dubbla examen inom industriell ekonomi samt data- och systemutveckling tar hon en given plats i vårt Business Engineering-team. Närmst kommer Emma från vår samarbetspartner Tacton Systems där hon arbetat som affärskonsult och modellerare. Vi har ett spännande samarbete med Tacton som fokuserar på sitt CPQ-system och OMT på tjänstelösningen där vi tillsammans hjälper våra kunder att bli snabbare i sitt offertarbete genom att bygga CPQ-modeller som ger snabba och välfungerande produktlösningar utifrån kundernas behov.

Med sin tekniska kompetens och stora engagemang blir det full fart för Emma redan under sommaren. Det är lite av hennes personlighet; att få jobbet gjort snabbt och rätt i stället för att skjuta upp det. Helt rätt inställning tycker vi!

2019-07-01T16:17:13+02:001 juli, 2019|

OMT Välkomnar Per Lundqvist till region Öst

Vi välkomnar Per Lundqvist till region Öst!

Per tillför OMT en erfarenhet av logistiklösningar av material för att tillsammans med produktutveckling ta fram förslag på nya material. Det kan vara till nya eller gamla applikationer där vi kan bidra till en bättre lösning för kunden, både vad gäller prisbild och teknisk lösning i exempelvis lödbarhet i vakuum vid serietillverkning på sitt nuvarande uppdrag. Närmst kommer Per att i sitt uppdrag på Gränges vårda befintliga kundrelationer, planera lager/leveranser och vara behjälplig i alla andra case där kunden önskar vår assistans. Arbetsuppgifterna Per arbetar med i projekten är reklamationer, kontraktsförhandlingar, produktionsavvikelser med mera där Per har en samordnande funktion för att föra vidare Gränges ståndpunkter till kund och vice versa. Gränges är den största tillverkaren av valsat aluminium för värmeväxlare i aluminium. Varannan bil som produceras i dag globalt innehåller material som Gränges tillverkat.

Per är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi med fördjupning inom logistik. Han har även studerat bland annat materialflöden, kundrelationer, supply chain management, logistikstrategi, inköp och leverantörsbedömning.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i era tekniska projekt!

2019-05-06T14:10:55+02:001 april, 2019|

Engagemang!

Inom OMT arbetar vi ständigt med vårt engagemang. Genom att låta våra kollegor medverka i vår ständiga förbättringsresa, produkt- och tjänsteutveckling ger vi oss möjlighet att påverka med vad, hur och var vi arbetar. Det ger engagerade kollegor som tar ansvar.

För dig som kund ger det kompetenta och engagerade konsulter som brinner för lösningar de själva tagit fram och vill dela med sig av.

För dig som funderar på att bli kollega innebär det en möjlighet att påverka och ta ansvar tillsammans med oss.

Kontakta oss gärna!

 

2018-08-06T14:55:34+02:006 augusti, 2018|

Integritetspolicy OMT

Integritetspolicy

OMT AB och dess dotterbolag kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, vilket innefattar EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) som börjar gälla den 25 maj 2018. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in av oss. Denna policy finns tillgänglig på www.omtab.se

OMT kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med OMT, eller inför att OMT ingår avtal med dig.

OMT kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som OMT har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

OMT kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss genom vår hemsida, i syfte att bemöta din förfrågan.

OMT kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

OMT kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare, inklusive org.nr.

Om du kontaktar OMT per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

OMT behandlar dina personuppgifter för att OMT ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och OMT, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

OMT har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om OMT och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

OMT kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån OMT är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).  För att ingå avtal med OMT är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. OMT kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

OMT kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från OMT.

Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

Lagring och behandling

OMT kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och OMT.

OMT kommer därefter att spara sådana uppgifter som OMT enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

OMT kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring, information och kommunikation så länge som vi har ett berättigat intresse eller som vi behöver dem för att utföra våra kontraktuella åtaganden mot dig, om du inte meddelar att du inte längre vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid OMT omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

OMT arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om OMT behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt som anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

OMT har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera personuppgifterna. Dessa skyldigheter kan t.ex. vara relaterade till bokförings- och skattelagstiftning eller annan tvingande lagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att radera en efterfrågad personuppgift kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än de som hindrar den begärda raderingen.

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Ändringar i denna integritetspolicy

OMT förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på OMT´s hemsida.

 

Kontaktinformation

OMT AB (med dotterbolag)

Fleminggatan 2

602 24 Norrköping

Mail: info@omtab.se

Tel: 011-495 1000

2019-05-09T14:02:03+02:0024 maj, 2018|

OMT förstärker inom management och marknadsföring!

För att möta ökad kundförfrågan av våra tjänster samt för att göra det lättare för vår marknad att förstå våra erbjudanden förstärker vi idag oss med 2 nya kollegor! Bertil Nilsson förstärker vårt affärsområde Management i region Öst med en lång och meriterande erfarenhet av ledarskap av verksamhet och tekniska projekt. Miranda Karlsson förbättrar oss inom marknadsföring och går in i en roll som marketing manager för koncernen. Genom sin erfarenhet av sociala medier och journalistik förstärker hon vårt budskap i såväl extern som intern kommunikation.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet och därigenom våra kollegor samt kunder. Läs mer om hur på vår hemsida www.omtab.se samt i våra sociala medier.

2018-05-02T13:29:53+02:002 maj, 2018|

Bokslut 2017 för OMT koncernen!

Det är med stor tacksamhet, ödmjukhet och stolthet vi presenterar 2017 års koncernbokslut nu när årsredovisningarna är inskickade till bolagsverket. De totala intäkterna för 2017 summeras till 76,2 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 8,8 msek. Vi är tacksamma för ett ökat förtroende på marknaden och hos våra kunder som ger oss möjligheten att leverera våra lösningar. De ger oss ett återigen högt kvalitetsindex 8,6 av möjliga 10, där index över 8 är leverans över förväntan.

Vi sänder ett stort tack till våra kollegor som genom sitt engagemang, professionalism och kompetens ser till att våra projekt, vår verksamhet och våra kunder mår bra. Den främsta nyckeln till framgång för våra kunder och vår verksamhet är våra kollegors vilja att alltid värna om våra kunders pengar, se till att vi alltid är måna om att göra oss värda vad någon betalar för oss och hjälpa till att skapa resultat hos kunderna med våra värderingar samt metodik som stöd. Vårt gemensamma arbete har återigen skapat en konsekvens av tillväxt och vinst. Att driva vår verksamhet med bra resultat är en förutsättning för att ständigt bli bättre. Vinst ger möjlighet till utveckling, bättre lösningar för kunder och möjligheter för våra kollegor. Utöver befintliga incitamentsprogram och individuella vinstdelningar satsar vi under 2018 på koncernvinstdelning för att ytterligare främja kollegors insatser där vi som grupp premieras tydligare för gemensamma  insatser.

Vårt engagemang sträcker sig till att vi investerar i och blir aktieägare där det är möjligt i våra kunder för att påvisa att vi vågar satsa på våra gemensamma projekt.  Exempel kan vara:

  • Vi är stolta över att bidra till viss del till att en av Östergötlands största arbetsgivare presterat en omsättning på 9,7 miljarder kr med ett resultat på 1,2 miljarder kr vilket ger en avkastning på 13%.
  • Vi medverkar genom projektledning, service och maskinleveranser till att ett av Sveriges största industriteknikbolag når en omsättning på 16,3 miljarder kr med ett resultat på 4,2 miljarder kr vilket ger en rörelsemarginal på 25%
  • Vi hjälper Sveriges största fordonstillverkare med projekt som möjliggör ny och förbättrad produktion vilket hjälpt dem att nå en omsättning på 210,9 miljarder kr med ett kraftigt ökat resultat  mot föregående år på 14,1 miljarder kr.

 

Flerårsöversikt (tkr)        
OMT Koncernen 2017 2016 2015 2014
Nettomsättning 76 158 70 211 58 702 51 926
Resultat efter finansiella poster 8 847 10 252 5 444 5 147
Soliditet (%) 55 55 50 53

 

Förvaltningsberättelse

OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning, maskinbyggnad samt Fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

2017 var återigen en het marknad med stor efterfrågan av tjänster och produkter från teknikkonsulterna. Första halvåret drabbades verksamheten av en något lägre debiteringsgrad än brukligt. Genom en grundlig analys togs en handlingsplan fram vilken gav åtgärder på försäljningsinsatser samt korrigeringar på individnivå, rätt kompetens på rätt plats med rätt uppgifter. Andra halvåret rättades debiteringsgraden upp. Detta gav i slutändan ännu ett positivt helår med tillväxt och förväntat resultat.

Till detta genomfördes ett majoritetsförvärv av JE Technical Consulting, numer OMT Techcon AB under andra halvåret. Tillsammans kan vi skapa bättre lösningar. Verksamheten ingår i koncernen från och med november 2017 och integrering pågår. Genom OMT Techcon AB breddar vi möjligheten till tekniklösningar med konstruktion samt maskinbyggnad som ett komplement till befintliga tjänster.

OMT Group AB med koncernledning förstärktes med kompetens för försäljning, ekonomi och administration. Andra halvåret påbörjades ett byte av affärssystem för att få en bättre affärsinformation samt styrning av verksamheten.

Inom dotterbolaget OMT Management AB, affärsområde Management Solutions var debiteringsgraden 2017 något lägre än förväntat första halvåret men korrigerades andra halvåret. Region Stockholm var den region där effekterna blev störst. En konkret åtgärd var att satsa på ett nytt produktområde Business Engineering vilket föll mycket väl ut. Övriga regioner har gått bra. Omsättning blev som förväntat medans resultat gick något under förväntningarna för hela affärsområdet.

Inom dotterbolaget OMT Service AB, affärsområde Engineering Services startade året mycket bra på grund av föregående års satsningar. Både omsättning som lönsamhet ökade mot föregående år. Med mer kompetens och nya kollegor genomfördes fler helhetsåtaganden vilket medfört att vi uppnådde förväntningarna för året.

Dotterbolaget OMT BuildTech AB drabbades av den nedgång i fastighetsbranschen som inleddes andra halvåret 2017. Vilket innebar att förväntade projekt hos uppvaktade kommuner ej startade. Dock genomfördes en betydande leverantörsgenomgång som ger mer kvalitet på kommande leveranser samt så påbörjades framtagning av koncept på modulhus mot privatmarknaden.

Marknadsanalys av 2018 talar för en fortsatt stark efterfrågan på teknisk kompetens, tjänster och produkter. För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling, kvalitet och tillväxt tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer fokuserar OMT på verksamhetsutveckling och förbättring. Genom bättre paketering av tjänster förtydligar vi vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor.

Vårt varumärke förknippas med expertis, effektivitet och verkningsgrad inom teknisk industri oavsett om vi levererar konsulttjänster, arbetar i projekt, utvecklar, tillverkar eller bygger.

 

Med stolthet och tacksamhet

John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande tillsammans med styrelse och ledning.

2018-04-20T15:29:44+02:0020 april, 2018|

OMT hälsar Fredrik Evaldsson varmt välkommen!

Vi hälsar Fredrik Evaldsson varmt välkommen till OMT Techcon och vår region Mälardalen! Fredrik förstärker oss inom mekanisk konstruktion med sin 12 år långa erfarenhet av konstruktion i verktyg som Catia, SolidWorks, ProEngineer med flera. Fredrik har konstruerat och produktutvecklat fixturer, lyft-, och specialverktyg med mera inom branscher som gruv- och fordonsindustrin. Tillsammans skapar vi nu mekaniska lösningar åt våra kunder.

2018-04-16T15:01:13+02:0016 april, 2018|