Om Hamrén Webbyrå

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Hamrén Webbyrå skapat 87 blogginlägg för.

Välkomna till OMT – Volvo lunch i Köping på Restaurang Sjötullen den 16/5!

Välkomna till OMT – Volvo lunch!

Den 16/5 kommer vi under lunchtid att finnas på plats vid Restaurang Sjötullen (Sodexo) hos Volvo Powertrain. (T- Porten). I samband med att vi finns på plats subventionerar OMT lunchen så att den endast kostar 50kr för er lunchgäster.

Vi gör detta för att tacka kunder, våra beställare på Volvo och tidigare projekt-/uppdragskollegor för ett gott samarbete. Samtidigt vill vi berätta mer om OMT, vilka branscher vi verkar i och vilka tjänster vi erbjuder. Genom vårt lokalkontor i Köping är vi på plats men vet ni om att vi även har kontor på andra orter och samarbetar med andra företag inom fordonsindustrin? Vi arbetar med utveckling, konstruktion, projektledning och även underhåll.

Är du nyfiken på att veta mer? Kom och träffa oss imorgon!

2019-05-09T13:20:46+02:0015 maj, 2017|

OMT – På spåret inom infrastruktur, kollektivtrafik och transportsektorn!

Inom  vårt marknadsområde Transport har vi lång och bred erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom projektering, anskaffning, förvaltning, utveckling, drift och underhåll av fordon och anläggningar främst inom järnväg och spårväg. Vi vänder oss främst till kunder som själva är operatörer, fordonsägare, infrastrukturägare eller entreprenörer. Det är inom dessa områden vår breda erfarenhet, djupa kunskap och starka engagemang främst kommer till våra kunders nytta.

Vi hjälper våra kunder inom transportsektorn att skapa tillgängliga, säkra, kostnadseffektiva lösningar för att möta samhällets ökande behov av snabba och tillförlitliga transporter. Vi gör det genom att leverera strategiska-, tekniska, ekonomiska eller miljömässiga utredningar, nyttoanalyser eller säkerhetsanalyser som vi sammanställer i rapporter och beslutsunderlag. Vi hjälper till med projektledning av beslutade investeringar i syfte att säkerställa en väl fungerande projektleverans som samordnar med berörda intressenter och kunder så att nyttan med investeringen blir så stor som möjligt.

Vi har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor, tillgänglighet, fordonsanskaffning, planering och att skapa ett effektivt resursutnyttjande inom projekt och entreprenad. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Vi bedriver verksamhet inom Transport genom produkter och tjänster av:

 • Teknisk projektledning
 • Tekniska utredningar
 • Behovs- och kapacitetsutredningar
 • Automation
 • Driftsättning
 • Riskanalyser
 • Säkerhetsstyrning
 • Kvalitetsdokumentation
 • Kvalitetsrevision
 • Byggledning

2017-09-27T14:37:15+02:0011 maj, 2017|

OMT driver utveckling inom energi

Vi har lång erfarenhet av energibranschen, både i form av kunskap av anläggningar som kraftverk, fjärrvärmeanläggningar och distribution av el och värme. Våra kollegor inom OMT har erfarenhet av solenergi, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och konventionell kraftvärme. Vi medverkar i utveckling av komponenter som turbiner, generatorer, ställverk, transformatorer med mera för att nå en bättre effektivitet och en mindre miljöpåverkan. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt som driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat. Vi har verktyg för att mäta energi och visualisera energiförbrukning.

Med vår kunskap, erfarenhet och drivkraft ger vi er bättre samverkan mellan olika parter för effektivare utnyttjande av personal och utrustning, ökad fokus på avvikelser för att följa tidplaner mer effektivt, förbättrad verksamhetsplanering för ökad och säkrare arbetsmiljö.

Vi arbetar med:

 • Investeringskalkyler och förstudier
 • Tidsplanering
 • Projektering och konstruktion av mek, el, instrument och automation
 • Utföra haveriutredningar genom rotorsaksanalyser med erfarenhetsrapportering.
 • Utföra utredningar och analyser av processer och anläggningsutrustning.
 • Beredning
 • Projektledning
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • Provning
 • Revisionsledning
 • Revisions-/underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Riskanalyser och säkerhet.
 • Nuvärdesanalyser enligt LEAN.
 • Genomföra förbättringsarbete utifrån återkommande avvikelser.

2017-09-27T14:37:22+02:005 maj, 2017|

Vad gör OMT inom Life Science och läkemedelsindustrin?

Visste ni om att vi har servicetekniker som servar medicinsk utrustning runt om på våra sjukhus? Projektledare som driver förbättringsprojekt för labbutrustning och ingenjörer som konstruerar nästa generation produktionslinor för medicin?

Inom Life Science har vi en samlad mångårig erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, serviceverksamhet, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer,  effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik samt vår erfarenhet och förståelse för regulatoriska krav skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Inom Life Science arbetar vi med:

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalyser för att skapa optimeringar.
 • Koncept- och förstudier för att skapa tydliga beslutsunderlag.
 • Logistik och materialplanering för att optimera lager, ledtid och logistikkostnader.
 • Supply chain management för att skapa en leverantörsutveckling.
 • Lean och kvalitetssäkring.
 • Tekniska utredningar.
 • Konstruktion av produkter samt funktionsbeskrivningar.
 • Underhålls- och utrustningstekniker för el, mekanik och automation inom produktion.
 • Installation och driftsättning av exempelvis labb-, forsknings- och tillverkningsutrustning inom utveckling och produktion.

2017-04-27T21:03:59+02:0027 april, 2017|

Vet ni om att OMT har stor erfarenhet av projektering inom processindustrin?

Vi inom OMT har lång erfarenhet av processindustrin i form av kunskap om anläggningar som pappersbruk, processanläggningar för etanol, gaser och annan media. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt och driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhets- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Vi arbetar med:

 • Investeringskalkyler och förstudier innefattande budget och tidsplaner inför investeringsbeslut.
 • Tidsplanering av projekt och revisioner.
 • Projektledning av små som stora anläggningsprojekt.
 • Projektering och konstruktion av mek, rör, el, instrument och automation. Vi tar fram dimensionering, konstruktionsritningar och komponentspecifikationer.
 • Förfrågningsunderlag och upphandling av processutrustning.
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • Provning
 • Revisionsledning
 • Underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Riskanalyser och säkerhet.
 • Kvalitet och CE märkning.

2017-04-21T15:37:12+02:0021 april, 2017|

OMT utvecklar lösningar och löser problem inom fordonsindustrin

Vet ni om att vi inom OMT arbetar med logistikprojekt, utveckling och underhåll inom fordonsindustrin? Vi har specialister både i Göteborgsregionen och Mälardalen som löser våra kunders problem och hjälper till med utveckling samt förbättringar.

Inom automotive/fordonsindustrin arbetar vi med verksamhets- och organisationsutveckling, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer,  effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhets- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Exempel på våra tjänster:

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalyser för att skapa optimeringar.
 • Koncept- och förstudier för att skapa tydliga beslutsunderlag.
 • Logistik och materialplanering för att optimera lager, ledtid och logistikkostnader.
 • Supply chain management för att skapa leverantörsutveckling och säkra leveranser.
 • Lean och kvalitetssäkring.
 • Tekniska utredningar.
 • Konstruktion av produkter samt funktionsbeskrivningar.
 • Underhålls- och utrustningstekniker för el, mekanik och automation inom produktion.
 • Installation och driftsättning av exempelvis industriverktyg i produktion.
 • Tillverkning och sammansättning inom måleri och karosstillverkning.
 • Reservdelsstyrning
 • Rotorsaksanalyser
 • Driftsäkerhetsberedning
 • FU instruktioner/analyser
 • Maskinstatus analyser

2017-04-07T14:35:03+02:007 april, 2017|

Vårt budskap till de branscher vi verkar i

”OMT. Det är ett bra bolag, de är bra” får vi höra när vi frågar vad vår omvärld anser om oss. Vi får dock även höra, ”men jag vet inte riktigt vad de gör” Nu gör vi inom OMT vår läxa och förbättrar vårt budskap. Följ oss så berättar vi i vilka branscher vi verkar i, vilka tjänster vi utför och hur. Just hur är en stor orsak till att våra befintliga kunder väljer oss. Läs mer här på vår hemsida och på våra sociala medier.

www.omtab.se

2017-03-27T20:49:18+02:0027 mars, 2017|

Koncernbokslut 2016 OMT

Det är med stor ödmjukhet och stolthet vi presenterar 2016 års koncernbokslut. De totala intäkterna för 2016 summeras till 70,2 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 10,3 msek. Vi är tacksamma för ett ökat förtroende på marknaden och hos våra kunder som ger oss möjligheten att leverera våra tjänster och ger oss ett återigen högt kvalitetsindex 8,4 av möjliga 10, där index över 8 är leverans över förväntan. Vi sänder ett stort tack till våra kollegor som genom sitt engagemang, professionalism och kompetens ser till att våra projekt, vår verksamhet och våra kunder mår bra. Den främsta nyckeln till framgång för våra kunder och vår verksamhet är våra kollegors vilja att alltid värna om våra kunders pengar, se till att vi alltid är måna om att göra oss värda vad någon betalar för oss och hjälpa till att skapa resultat hos kunderna med våra värderingar som stöd.

Flerårsöversikt (tkr)
Koncernern 2016 2015 2014
Nettomsättning 70 211 58 702 51 926
Resultat efter finansiella poster 10 252 5 444 5 147
Soliditet (%) 55 50 53
Antal kollegor 50 50 43

 

Förvaltningsberättelse
Koncernen erbjuder teknik, projektledning och konsulttjänster till våra kunder inom transport-, energi-, process- och produktionsindustrin. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders behov och önskemål. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

2016 har präglats av en het marknad med stor efterfrågan av verksamhetens tjänster och produkter. Detta har inneburit ännu ett år med tillväxt och förbättrat resultat. De effektivitetsåtgärder som införlivades 2015 har slagit ut väl och skapat en effektiv organisation samt verksamhet. Den stora efterfrågan på kompetens inom teknik har även inneburit en något större personalomsättning under 2016 då verksamhetens kollegor är attraktiva på marknaden. För att komma tillrätta med personalomsättningen införlivades under hösten ett medarbetarprogram som tagit fram rätt och bättre förmåner och samt en visualisering av förmånerna att vara kollega inom OMT.

Inom OMT AB, affärsområde Management Solutions har 2016 inneburit en jämn tillväxt med god lönsamhet. Alla regioner har gått bra och det är glädjande att region Väst gjort en mycket god uppryckning i aktiviteter och lönsamhet. Både omsättning samt resultat gick över förväntningarna för hela affärsområdet.

Inom dotterbolaget OMT Service AB affärsområde Engineering Services genomfördes en markant satsning på kundaktiviteter vilket ledde till en ökad förfrågan av service och engineering tjänster. Både omsättning som lönsamhet ökade mot föregående år. Dock var kompetensbristen och svårigheten att få nya kollegor en begränsning samt att det genomfördes mindre helhetsåtaganden än planerat vilket medfört att vi ej uppnådde förväntningarna för året. Dock avslutades året med ett flertal nya kollegor som stärker oss in i 2017.

Marknadsanalys av 2017 talar för en fortsatt stark efterfrågan på teknisk kompetens, tjänster och produkter. För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling, kvalitet och tillväxt tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer går OMT nu in i en ny koncernstruktur. Vi vill genom vår nya koncernstruktur förtydliga vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor.

OMT AB överlåter sina verksamheter till en ny koncernstruktur med bolaget OMT Group AB som nytt moderbolag för vår verksamhet. Samtidigt passar vi på att bolagisera våra affärsområden i 3 dotterbolag, OMT Management AB, OMT Service AB och OMT BuildTech AB. Verksamheten delas in operativt i regionerna Öst, Stockholm, Mälardalen samt Syd, tidigare region Väst.

OMT koncernen har i sin affärsplan ett fortsatt prioriterat fokus på värderingar, personligt engagemang och kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi ska bli ännu bättre och hjälpa till att skapa en bättre omvärld.

Med stolthet

John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande

 

 

 

 

 

2017-03-09T15:00:34+01:009 mars, 2017|

Ny OMT kollega – Johan Ahlqvist!

OMT hälsar Johan Ahlqvist välkommen som ny kollega i vår region Stockholm.

Johan förstärker OMT inom el, styr & automation och bidrar med erfarenhet från energibranschen, processindustrin och läkemedelsindustrin. Johan har tidigare haft projekt och uppdragsgivare som Vattenfall, Fortum, Stockholm Vatten, GE Healtcare med flera.

2017-02-21T08:45:38+01:0021 februari, 2017|

OMT hälsar Fredrik Jensen välkommen som ny regionchef i Öst!

Vi har glädjen att informera er om att vi från och med 6 februari kommer ha en ny regionchef för region Öst, Fredrik Jensen.

Fredrik kommer närmst från en befattning som VD för Hockeylaget Vita Hästen och har innan dess arbetat ett flertal år  inom Saabkoncernen i Linköping med inköp av främst konsulttjänster inom mekanik och mjukvara. Fredrik har förutom det en bakgrund som elitidrottsman och är civilekonom med examen från Linköpings Universitet. Han är 41 år och bor i Linköping. Vi anser att Fredrik kommer bidra med en mycket bra marknadskännedom med ett stort nätverk i Östergötland. Utöver detta kommer Fredrik med ledaregenskaper vi kommer ha stor nytta av.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot att börja mitt uppdrag på OMT och att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta bidra till den positiva utvecklingen OMT har i regionen, säger Fredrik Jensen.

Sedan verksamheten startades 2005 och från att OMT blev ett aktiebolag 2007 har vi haft en årlig tillväxt med positivt resultat. Vår verksamhet har gått från att vara en enmanskonsultverksamhet till att idag bestå av en verksamhet bestående av flera dotterbolag och verksamheter som levererar tjänster och lösningar inom teknisk industri. De flesta av de stora industriella varumärkena är återkommande kunder. Vi är mycket stolta över de referenser och kvalitetsbetyg vi mottagit från stora som små kunder.

För att säkerställa våra leveranser har vi även under resan ISO 9001-certifierat vår verksamhet. Ni kan läsa mer om vår historia, hur vi skapar kundnytta och våra verksamheter på www.omtab.se

För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling och tillväxt tillsammans med kunder och leverantörer har vi nu gått in i en ny koncernstruktur. Vi vill genom vår nya koncernstruktur förtydliga vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor. OMT AB överlät vid årsskiftet sina verksamheter till en ny koncernstruktur med bolaget OMT Group AB som nytt moderbolag för verksamheten. Samtidigt passade vi på att bolagisera våra affärsområden i 3 dotterbolag, OMT Management AB, OMT Service AB och OMT BuildTech AB. I samband med detta är tillsättningen av ansvarsroller av största vikt där Fredrik Jensen med ansvar för våra verksamheter i region Öst får leda vår fortsatta utveckling.

Varmt välkommen Fredrik!

John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande

2019-05-09T13:50:28+02:003 februari, 2017|