Produktoptimering

Produktoptimeringar är ett annat vanligt åtagande när en befintlig produkt måste konstrueras om för att bli exempelvis lättare, mindre, mer hållfast, billigare, mer produktionsanpassad eller måste omkonstrueras för att tillverkas av ett annat material.