Engineering Services

Vi kan skapa tillgänglighet och funktion i er verksamhet genom vårt engagemang och framför allt kompetens av konstruktion inom el och automation, service och underhåll, installation och montage.

Electrical Engineering

Automation

Vi projekterar förändringar, förbättringar, effektiviseringar av automationsutrustningar, både i PLC och i SCADA-system. Vi:

 • Konstruerar industriella el- och automationssystem
 • Arbetar med instrumentering
 • Programmerar PLC-system

 • Programmerar överordnade processdatorsystem (HMI/SCADA-system)

 • Utför provning och driftsättning av el- och automationsutrustning

 • Upprättar specifikationer, instruktioner, beskrivningar m.m.

El

Vi arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät. Vi utför projekteringar inom låg-, mellan- och högspänning och arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät.Vi:

 • Ansvarar för elektrisk dimensionering, nätberäkning och kostnadskalkylering

 • Arbetar med kretsschemor
 • Projekterar apparatskåp och elskåp

 • Utför arbetsinstruktioner och rutiner
 • Tar fram instrumentlistor och apparatlistor

Vill du veta mer?

Prata gärna med Johan Ahlqvist

Tjänsteansvarig Electrical & Control Lead Engineering

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 73-318 83 35
johan.ahlqvist@omtab.se