Quality

Vi arbetar med kvalitetshöjande åtgärder samt utveckling och genomlysning av kvalitetslednings-system. Vi genomför auditeringar och leverantörskontroller.

Inom Quality arbetar vi med:

 • Utför insamling och analys av data
 • Genomför förebyggande kvalitetsarbete internt samt hos leverantörer
 • Utför leverantörsbedömningar
 • Utformar och utvecklar system för leveranskontroll
 • Medverkar i leverantörs- och kundförhandlingar
 • Ansvarar för kvalitetskrav vid inköp
 • Utför mottagningskontroll och leveranskontroller

Om Quality:

 • På uppdrag av kunden bevittnar OMT Quality acceptanstester av industriell utrustning, slutinspektioner och in-process kontroller. Detta för att bl.a. se till att produkter följer krav specifikation samt upptäcka defekta utrustningar.
 • OMT har stor erfarenhet inom industriella utrustningar.
 • OMT Quality stödjer kunden genom att utföra bedömning av leverantörens olika ledningssystem samt ser till att leverantörerna uppfyller kundens specifika krav. Vi medverkar i leverantörs- och kundförhandlingar, ansvarar för kvalitetskrav vid inköp.
 • OMT Quality tillhandahåller konsulttjänster där vi hjälper kunden med QA och QC frågor. Vi hjälper er med att producera kvalitetsplaner, granska kvalitetsdokumentation och skapa inspektionsplaner.
 • Omt Quality hjälper kunden med att kartlägga kundens processer för att hitta förbättringsområden samt få företaget att bli mer effektivt och lönsamt.

Vill du veta mer?

Prata gärna med Elias Talani

Operativ Chef Management Consulting. Projektledare inom energi och kvalité.

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 70-495 11 62
elias.talani@omtab.se