Simulering

Med hjälp av simuleringar kan vi enkelt se hur en eventuell belastning påverkar produkten. Genom att vi utför dessa simuleringar tidigt i våra projekt så kan vi snabbt se om vi är inne på rätt spår. En annan stor fördel med att utföra simuleringar är att man kan optimera produkten, det vill säga att man enkelt kan se vad som händer om man förändrar konstruktionen( t ex viktminskning), blir den bättre eller sämre? Tack vare simuleringen kan vi helt enkelt få fram en så fulländad slutprodukt som möjligt.