Vi inom OMT har lång erfarenhet av processindustrin i form av kunskap om anläggningar som pappersbruk, processanläggningar för etanol, gaser och annan media. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt och driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhets- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Vi arbetar med:

 • Investeringskalkyler och förstudier innefattande budget och tidsplaner inför investeringsbeslut.
 • Tidsplanering av projekt och revisioner.
 • Projektledning av små som stora anläggningsprojekt.
 • Projektering och konstruktion av mek, rör, el, instrument och automation. Vi tar fram dimensionering, konstruktionsritningar och komponentspecifikationer.
 • Förfrågningsunderlag och upphandling av processutrustning.
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • Provning
 • Revisionsledning
 • Underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Riskanalyser och säkerhet.
 • Kvalitet och CE märkning.