Vet ni om att vi inom OMT arbetar med logistikprojekt, utveckling och underhåll inom fordonsindustrin? Vi har specialister både i Göteborgsregionen och Mälardalen som löser våra kunders problem och hjälper till med utveckling samt förbättringar.

Inom automotive/fordonsindustrin arbetar vi med verksamhets- och organisationsutveckling, logistikutveckling och supply chain management för att skapa effektiva flöden i projekt och processer,  effektivisera bemanning och optimera yta. Med vår erfarenhet driver vi produkt- samt processutveckling, installation och underhåll. Genom vår certifierade verksamhets- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Exempel på våra tjänster:

 • Projektledning
 • Verksamhetsanalyser för att skapa optimeringar.
 • Koncept- och förstudier för att skapa tydliga beslutsunderlag.
 • Logistik och materialplanering för att optimera lager, ledtid och logistikkostnader.
 • Supply chain management för att skapa leverantörsutveckling och säkra leveranser.
 • Lean och kvalitetssäkring.
 • Tekniska utredningar.
 • Konstruktion av produkter samt funktionsbeskrivningar.
 • Underhålls- och utrustningstekniker för el, mekanik och automation inom produktion.
 • Installation och driftsättning av exempelvis industriverktyg i produktion.
 • Tillverkning och sammansättning inom måleri och karosstillverkning.
 • Reservdelsstyrning
 • Rotorsaksanalyser
 • Driftsäkerhetsberedning
 • FU instruktioner/analyser
 • Maskinstatus analyser