OMT + Techcon = Ännu bättre!

 

 

 

 

 

OMT Group AB förvärvar majoriteten av aktierna i Techcon, JE Technical Consulting AB. Genom att gå samman som partners och införliva Techcon som dotterbolag inom OMT kan vi tillsammans skapa ett större åtagande mot befintliga och nya kunder. Vi kan erbjuda en mer komplett leverans av tjänster och produkter. Vi erbjuder samtidigt en starkare gemensam trygghet för våra kollegor inom bolagsgruppen med fler framtida utvecklingsmöjligheter. Tillsammans blir vi en starkare aktör som erbjuder vinnande projektlösningar inom projektledning, mekanik, el, automation och bygg för alla parter.

Techcon tillför kompetens inom mek konstruktion och maskinbyggnad till OMT. Tillsammans med OMT’s styrkor inom projektledning, konstruktion av el/automation och servicekoncept kan vi åta oss större, bättre och fler typer av uppdrag. Vi får större möjlighet att välja vad vi vill arbeta med och vad vi kan erbjuda.

I och med den organisation, metodik, system, verktyg osv som OMT kan tillföra till vår nya partner skapar vi en effektiv verksamhet med fokus på rätt saker. Vi ser gemensamma fördelar där vi kan samlokalisera OMT’s konsult- och serviceverksamhet i Göteborg till gemensamma lokaler hos Techcon för ett bättre lokal- och resursutnyttjande. Vi får ett nätverk av 70-talet kollegor och har kontor på flera orter. Vi kan effektivisera vår administration och erbjuda varandra stöd för system, försäljning, marknadsföring och även ta hand om våra kollegor och kunder på bästa sätt.

Vi är övertygade om att vi kan göra mer tillsammans och vill ha med er på resan!

James Nahani, VD OMT Techcon

John Filipiak Wallderin Styrelseordförande OMT

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-08-25T09:16:29+00:00 25 augusti, 2017|

Välkommen till OMT – Anders Olsson!

Vi välkomnar Anders Olsson till OMT som projektledare och startar därmed igång hösten med en förstärkning. Anders bidrar med en erfarenhet från olja&gas, processindustrin samt kvalitet inom byggsektorn.

2017-08-14T14:32:00+00:00 14 augusti, 2017|

Vi hälsar Bob Exadaktilos välkommen till OMT!

Vi hälsar Bob Exadaktilos välkommen till OMT!

Vi är mycket glada att Bob Exadaktilos valt att ansluta till OMT och vårt kontor i Stockholm. Bob förstärker oss som affärskonsult med en bakgrund från såväl IT modellering, konfigurering samt projektledning inom produktionsteknik.

2017-07-05T11:27:47+00:00 5 juli, 2017|

Teknik- och managementkonsultbolaget OMT etablerar kontor i Linköping

Idag öppnar teknik- och managementkonsultbolaget OMT kontor i Linköping.

OMT har varit verksamt i Östergötland, Linköping och i Norrköping sedan 2005 med positivt resultat och tillväxt varje år. Vi har både kunder och kollegor i Linköping sedan länge och vi fortsätter växa. Det är därför nu dags för oss att även ha ett kontor i Linköping för att komma ännu närmare kunderna och kollegorna.

OMT erbjuder teknik, projektledning och konsulttjänster. Vi finns utöver i Östergötland på platser som Stockholm, Göteborg, Västerås och Köping.

På OMT tar vi ansvar, vi utvecklar ständigt våra kompetenser, ger oss chansen att arbeta externt som internt med våra produkter och tjänster, vi coachar varandra, arbetar med förbättring av vårt ledarskap av våra medarbetare som vi har anställda hos oss.

Vi har egna ISO-certifierade verksamhetsprocesser för att säkerställa våra interna som externa projekt, vår egen konstruktion och produktutveckling. Via vår kvalitetsuppföljning där vi mäter vad våra kunder tycker om våra produkter och tjänster får vi betyget 8,6 på en 10-gradig skala. Vi har funnits sedan 2005 med positivt resultat och tillväxt varje år.

OMT skapar effektivitet i tekniska projekt och verksamheter samt funktion och tillgänglighet i produktion. Detta genom att arbeta med ledarskap, projektledning, konsulttjänster och teknikprodukter till våra kunder med fokus på lösningar och kvalitet. Vi har erfarenhet från energi, processindustrin, life science, produktion, fordon, och spårbunden trafik, från gasturbiner till pappersmaskiner, från konstruktion till montageledning/driftsättning.

Hos OMT får man tillgång till erfarenhet genom utvalda och rekommenderade kollegor. Vi arbetar med en tydlig och certifierad metodik och analysverktyg för att säkerställa kvalitet på tjänster, produkter, kund- och medarbetarnöjdhet. Sunt förnuft, kvalitet istället för kvantitet och affärsmannaskap är kännetecken på vår verksamhet. Läs gärna mer om OMT på vår hemsida www.omtab.se eller kontakta vår Fredrik Jensen, regionchef Öst på tel 0708-137237 för mer information.

OMT Linköping

2017-06-07T16:10:19+00:00 7 juni, 2017|

VÄLKOMNA TILL OMT – LUNCH I KÖPING PÅ RESTAURANG GALLERIAN VID GKN DEN 30/5!

VÄLKOMNA TILL OMT – LUNCH I KÖPING PÅ RESTAURANG GALLERIAN VID GKN DEN 30/5!

Tisdagen den 30/5 kommer vi under lunchtid att finnas på plats på Restaurang Gallerian (Amica) vid GKN i Köping. (Volvogatan 14). I samband med att vi finns på plats subventionerar OMT lunchen så att den endast kostar 50kr för er lunchgäster.

Vi gör detta för att tacka kunder, våra beställare och tidigare projekt-/uppdragskollegor för ett gott samarbete. Samtidigt vill vi berätta mer om OMT, vilka branscher vi verkar i och vilka tjänster vi erbjuder.

Genom vårt lokalkontor i Köping är vi på plats men vet ni om att vi även har kontor på andra orter och samarbetar med andra företag inom fordonsindustrin eller processindustrin? Vi arbetar med utveckling, konstruktion, projektledning och underhåll.

Är du nyfiken på att veta mer? Kom och träffa oss!

2017-05-29T12:46:53+00:00 29 maj, 2017|

OMT Finspångs Stadslopp – kom och spring med oss!

Nu är det dags igen, OMT Finspångs Stadslopp den 24 maj. OMT är titelsponsor för andra året i rad så kom och spring med oss! Finspång med våra kunder där är av stor vikt för oss och det är tillsammans med Norrköping de första orterna där vår verksamhet startade.  Så det är med stor glädje vi främjar detta lokala event för att ge något tillbaka till de kunder, projektkollegor och partners som varit med oss från OMT’s start.

2017-05-18T08:25:46+00:00 18 maj, 2017|

Vi välkomnar Andreas Stråth till OMT!

Vi välkomnar Andreas Stråth till OMT och förstärker oss inom produktutveckling och mek konstruktion främst inom fordonsindustrin samt produktion.

 

 

 

2017-05-16T09:31:49+00:00 16 maj, 2017|

Välkomna till OMT – Volvo lunch i Köping på Restaurang Sjötullen den 16/5!

Välkomna till OMT – Volvo lunch!

Den 16/5 kommer vi under lunchtid att finnas på plats vid Restaurang Sjötullen (Sodexo) hos Volvo Powertrain. (T- Porten). I samband med att vi finns på plats subventionerar OMT lunchen så att den endast kostar 50kr för er lunchgäster.

Vi gör detta för att tacka kunder, våra beställare på Volvo och tidigare projekt-/uppdragskollegor för ett gott samarbete. Samtidigt vill vi berätta mer om OMT, vilka branscher vi verkar i och vilka tjänster vi erbjuder. Genom vårt lokalkontor i Köping är vi på plats men vet ni om att vi även har kontor på andra orter och samarbetar med andra företag inom fordonsindustrin? Vi arbetar med utveckling, konstruktion, projektledning och även underhåll.

Är du nyfiken på att veta mer? Kom och träffa oss imorgon!

2017-09-27T14:35:55+00:00 15 maj, 2017|

OMT – På spåret inom infrastruktur, kollektivtrafik och transportsektorn!

Inom  vårt marknadsområde Transport har vi lång och bred erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom projektering, anskaffning, förvaltning, utveckling, drift och underhåll av fordon och anläggningar främst inom järnväg och spårväg. Vi vänder oss främst till kunder som själva är operatörer, fordonsägare, infrastrukturägare eller entreprenörer. Det är inom dessa områden vår breda erfarenhet, djupa kunskap och starka engagemang främst kommer till våra kunders nytta.

Vi hjälper våra kunder inom transportsektorn att skapa tillgängliga, säkra, kostnadseffektiva lösningar för att möta samhällets ökande behov av snabba och tillförlitliga transporter. Vi gör det genom att leverera strategiska-, tekniska, ekonomiska eller miljömässiga utredningar, nyttoanalyser eller säkerhetsanalyser som vi sammanställer i rapporter och beslutsunderlag. Vi hjälper till med projektledning av beslutade investeringar i syfte att säkerställa en väl fungerande projektleverans som samordnar med berörda intressenter och kunder så att nyttan med investeringen blir så stor som möjligt.

Vi har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor, tillgänglighet, fordonsanskaffning, planering och att skapa ett effektivt resursutnyttjande inom projekt och entreprenad. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat.

Vi bedriver verksamhet inom Transport genom produkter och tjänster av:

 • Teknisk projektledning
 • Tekniska utredningar
 • Behovs- och kapacitetsutredningar
 • Automation
 • Driftsättning
 • Riskanalyser
 • Säkerhetsstyrning
 • Kvalitetsdokumentation
 • Kvalitetsrevision
 • Byggledning

2017-09-27T14:37:15+00:00 11 maj, 2017|

OMT driver utveckling inom energi

Vi har lång erfarenhet av energibranschen, både i form av kunskap av anläggningar som kraftverk, fjärrvärmeanläggningar och distribution av el och värme. Våra kollegor inom OMT har erfarenhet av solenergi, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och konventionell kraftvärme. Vi medverkar i utveckling av komponenter som turbiner, generatorer, ställverk, transformatorer med mera för att nå en bättre effektivitet och en mindre miljöpåverkan. Vi kan projektering och underhåll för att optimera projekt som driftsekonomi. Genom vår certifierade verksamhet- och projektmetodik skapar vi ett unikt sätt att säkerställa att verksamheter och projekt får rätt resultat. Vi har verktyg för att mäta energi och visualisera energiförbrukning.

Med vår kunskap, erfarenhet och drivkraft ger vi er bättre samverkan mellan olika parter för effektivare utnyttjande av personal och utrustning, ökad fokus på avvikelser för att följa tidplaner mer effektivt, förbättrad verksamhetsplanering för ökad och säkrare arbetsmiljö.

Vi arbetar med:

 • Investeringskalkyler och förstudier
 • Tidsplanering
 • Projektering och konstruktion av mek, el, instrument och automation
 • Utföra haveriutredningar genom rotorsaksanalyser med erfarenhetsrapportering.
 • Utföra utredningar och analyser av processer och anläggningsutrustning.
 • Beredning
 • Projektledning
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • Provning
 • Revisionsledning
 • Revisions-/underhållsledning och planering för förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Riskanalyser och säkerhet.
 • Nuvärdesanalyser enligt LEAN.
 • Genomföra förbättringsarbete utifrån återkommande avvikelser.

2017-09-27T14:37:22+00:00 5 maj, 2017|