OMT skänker julgåvor för ett bättre klimat och till förmån för cancerfonden

Vi önskar alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

Återigen väljer vi att skänka pengar till välgörenhet istället för att ge bort julgåvor till våra kära kunder. Vi hoppas att tillsammans med er kunder se till att pengarna hamnar till mer behövande och till rätt ändamål för en bättre omvärld.  Så istället för julgåvor till er kommer vi att göra vårt bästa för att ni fortsatt ska använda oss som leverantör för att vi gör rätt saker hos er, är värda våra tjänster och hjälper er att vara lönsamma.

We have donated a Christmas gift to WWF 2018

Under hösten har klimatfrågan varit ett stående inslag och på det politiska planet internationellt har man en svårighet att komma överens. I år väljer vi därför att som företagsgrupp agera direkt på egen hand och skänka pengar till WWF’s klimatprogram som stöd i klimatarbetet. Vi har även valt att skänka en julgåva till Cancerfonden för att bidra till den livsviktiga forskningen och till att de drabbade får den vård samt det stöd de behöver.

Vi tackar alla kollegor, samarbetspartners, leverantörer samt alla vi mött i vår verksamhet under det gångna året!
På återseende 2019! 

 

(mer…)

2018-12-20T15:37:24+02:00 20 december, 2018|

Värdeplanering = Hur vi skapar värden för kollegor och kunder

 

Höst är för OMT den tid då det är dags att dra igång affärsplaneringen inför nästkommande år. Just i år har vi valt att göra saker lite annorlunda. För oss är det viktigt att alla våra kollegor får vara med och hjälpa oss att ta OMT framåt – tillsammans. Av den anledningen har vi valt att applicera konceptet värdeplanering ur två perspektiv i vår verksamhet. Ett där vi gemensamt går igenom och bestämmer vad som är viktigt för oss kollegor. Vi ser över hur vi behöver fortsätta utbilda oss så vi når en kompetenshöjning, hur vi ökar våra färdigheter för att få mer erfarenhet och vad vi behöver för att hålla igång vårt engagemang. Att titta på vad som driver oss som individer, vad vi förväntar oss, vad vi behöver för att må bra, synas, göra sig hörda och att få bekräftelse är en självklarhet för oss. Vi ser över vad som är viktiga förmåner och ersättningar. Detta med mera skapar möjligheter för oss som individer och som grupp, det skapar vår OMT kultur och vår vilja att göra oss och vår omvärld till vinnare. Att varje kollega hos oss får känna sig delaktig, uppskattad och finna en meningsfullhet i sitt arbete varje dag är något som vi ständigt arbetar för att bli ännu bättre på. Vi vill erbjuda en arbetsplats där du som individ har en chans att påverka, växa, utvecklas och få en grupptillhörighet där vi gemensamt kan skapa större och bättre effekt samt nytta än som enskild individ.

Teamwork OMT

Teamwork OMT

Det andra perspektivet är hur vi skapar värden åt våra kunder. Gemensamt tar vi vara på våra erfarenheter och det vi hör från vår marknad. Den inputen gör det möjligt för oss att välja hur vi löser kunders behov, var och när. Genom att lyssna och analysera skapar vi lösningar som ”spot on” hjälper våra kunder att bli vinnare. Genom vårt ”hur”, vår metodik och processer ser vi till att skapa en kultur som gör att vi levererar med kvalitet och engagemang till er. Vi frågar oss vad ni kunder har för alternativ, vad ni har för problem eller förväntningar på ännu bättre resultat. Det kan vara mjuka värden eller faktiska aktiviteter som behöver genomföras. Vi frågar oss och er vad som är värt att betala för eller till och med, vad betalar er kund er för? Hur betalar ni eller era kunder som till exempel genom olika leveransvillkor? Vad är möjligt, var eller hur gör det ont och när är det som bäst? På så sätt anpassar vi oss, erbjuder rätt lösning och väljer rätt metod att ta fram vår kundlösning.

Våra värdeplaner ger oss en riktning på vilka aktiviteter vi behöver genomföra, hur vi ska organisera oss, kommunicera med kollegor som kunder, hur vi ska generera en intäkt som täcker våra kostnader och efterlämna en marginal som gör att vi långsiktigt kan förbättra oss och vår omvärld. Förståelsen inom verksamheten för att allt vi vill kommer med en kostnad, en investering som ska generera en intäkt som är värd att betala för och som är mer än våra kostnader är en av nyckelfaktorerna för att få med alla till en vinst. För lyckas vi engagera kollegor genom att ge dem rätt förutsättningar och möjligheter till åtaganden i yrket men även i sociala engagemang för att förbättra vår värld, samt skapa lösningar för våra kunder att nå sina mål samtidigt som vi har en affärsdrivande verksamhet med lönsamhet och rätt nyckeltal. Då kan vi och ni överleva, idag, imorgon och även på lång sikt!

Hur tar din arbetsplats tillvara på sina kollegors åsikter, viljor och drömmar? Och hur gör ni andra arbetsgivare och verksamheter för att ta er framåt?

2018-12-11T15:17:43+02:00 11 december, 2018|

OMT-kollega skapar unik lösning hos kund

Det är vår kollega Andreas Stråth som gått och blivit patentägare i och med sitt arbete hos en av våra kunder! Andreas arbetar som mek-konstruktör och det var i hans tidigare uppdragsperiod som han var med och tog fram en automatiserad driftcykel till en Raiseboring rigg av modell 91RH som används inom gruvindustrin.

Under 2012 såldes 3 st Raiseboring enheter av modellen 91RH till en kund. I försäljningen ingick en stor post, där det var lovat autonom drift av minst en enhet. Vid detta skede var ej autonom drift framtagen vilket hamnade i Andreas knä. Att göra ett ”Pilot hål” eller göra ett ”Raise” vid gruvdrift, sker via manuell styrning av operatör. Att automatisera handpåläggning eller kritiska moment i cykeln – likt gängning / avgängning av borrsträng, detektering av nyckelgrepp, infettning och rengöring av gänga, visade sig vara lite klurigt. Under 1,5 år testades och prövades dessa förfaranden innan man fick det att fungera helt. Att lösa bekymmer såsom att pumpa fett fram till gänga på borrstålen tog lång tid att utreda berättar Andreas.

Andreas Stråth OMT 

”Fett o fett, för den delen – Man använder ett compound material med en vegetabilisk bas och stort inslag av bly och zink. Den beter sig likt en häx-blandning av risgrynsgröt och tjära. ALLT blir kladdigt!”

Under de sista dagarna på uppdraget 2015 sammanställdes allt underlag och bilder – Nu, 2018, har patentet utfärdats!
Stort grattis säger vi från OMT och vi är otroligt stolta över dig Andreas!

2018-12-04T15:31:39+02:00 4 december, 2018|

OMT stödjer engagerade kollegor inom välgörenhet

Varje år dör tusentals kvinnor vid barnafödsel runt om i världen. Värst drabbat är centrala delarna av Afrika. Många dödsfall beror på brist på tillgängliga transporter till sjukvården. Kostnadseffektiva och tillförlitliga transporter behövs. Transporter som kan ta sig fram i de otillgängliga miljöer som finns på den afrikanska landsbygden. The Eezer Initiativ är ett projekt för att tillgängliggöra billiga motorcykelambulanstransporter i de mest utsatta områdena. Samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Att vi på OMT har engagerade och omtänksamma kollegor visste vi redan men Eriks beslut att göra skillnad på plats gör oss såklart lite extra stolta. Här får ni nu ta del av projektet som Erik hjälper till med och hur det gått sedan han sist var i Afrika för snart ett år sedan för att leverera ut de första Eezer-vagnarna.

Leverans och uppföljningsresa Eezer i Kenya 2018 – Erik Petersson

Under september månad genomfördes en uppföljningsresa till Kenya. Projektet Eezer tillverkar och levererar motorcykelambulanser för transport av gravida kvinnor till och från kliniker i de centrala delarna av Afrika. Där Eezern inte finns är det ofta begränsat med möjligheter att få transport till kliniker, alternativet är i många fall att gå till fots där det kan handla om timmar för att nå fram till en klinik.

Projektet

Projektet är inne i en pilot-fas där målet är att tillverka och leverera 30 ekipage inom 2018-2019. Hittills har 15 ekipage levererats till olika organisationer runt om i centrala Afrika. Nedan är en karta på var dessa är utplacerade. (www.eezer.org)

Karta över Eezers placeringar i Afrika

Karta över Eezer’s placeringar i Afrika

Under pilotfasen kommer en utvärdering av funktion, hållbarhet och organisation att göras. Ekipagen är placerade hos olika typer av organisationer, privatpersoner och kliniker, detta för att projektet ska få in erfarenheter från många olika håll till att skapa ett upplägg kring att hålla ekipagen operativa under en lång tid framöver. Utmaningarna i dagsläget är att hitta metoder/upplägg som fungerar väl i olika regioner, länder och organisationer. Uppföljning av användningen görs via uppföljningsresor och rapporter från organisationerna. Dessutom följs även användningen upp via en egenutvecklad Android applikation med tillhörande databas för datahantering som trackar förarens telefon.

Eezers egen app

Eezer’s egen tracking app

 

Uppföljning i Talek, södra Kenya.

I maj 2018 överlämnades en Eezer till kliniken i Talek och ”Bike doctor” Jacksson, läkaren i området. Under resan besökte vi kliniken och följde upp användningen av Eezern. Nyttan är påtaglig och det är tydligt att behovet av transporter till och från kliniken har fått en fungerande lösning. Vi besöker även ytterligare ett ”dispensary”(Apotek) ca 20 kilometer ut på savannen från Talek som ingår i Jackssons ansvar. Vägen dit är delvis bra och delvis svårframkomlig, speciellt under regnperioden. Eezern tar sig fram bra. Behovet i området är stort och under besöket beslutar projektet att ytterligare en Eezer-vagn kan placeras i området om en motorcykel ordnas av organisationen.

 

Överlämning av ekipage i Oltiyani

Senare under resan besöks byn Oltiyani i Narok området. Projektet överlämnar ett ekipage till områdesansvariga. Uppslutningen vid överlämningen är stor med invånare från området. Tacksamheten från människorna är påtaglig och engagemanget från de ansvariga är stort. Dagen efter att ekipaget har överlämnats får projektet rapporter om att första transporten till förlossning har skett med en lyckad födsel utan komplikationer.

 

 

 

 

 

 

Uppföljning i Oleulului

Sista dagen på resan besöks byn Oleulului vid gränsen till Tanzania. Byn fick en Eezer levererad under juni månad och vid besöket i september får vi rapporter från förare och lokalbefolkningen om nyttan med att ekipaget finns på plats. Ca 30 transporter har genomförts på de 2 månader som ekipaget funnits på plats. Det är tydligt att Eezern fyller ett behov som finns och skapar en möjlighet till transporter som tidigare inte har funnits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack OMT för att ni möjliggör denna resa för mig!
Erik Petersson

 

 

2018-10-31T15:50:00+02:00 31 oktober, 2018|

Varför välja OMT? Vår ordförande John tar upp frågeställningen kring varför man ska välja oss!

OMTkonsultteknik

Som enskild individ kan man ta ställning till olika former av arbetsgivare eller välja att vara helt egen som egenföretagare. Man får ta ställning till vad som är viktigt för en själv, vad man behöver för att känna trygghet, vad man behöver för att må bra och vad man behöver för att få personlig utveckling.

På OMT tror vi på gemenskap och att skapa förutsättningar tillsammans. Vi tror på att en kultur skapas av att arbeta i team, ta lärdom av varandra, stötta varandra och inte minst ha roligt tillsammans. En av våra största uppgifter som arbetsgivare är att få våra kollegor att vilja var hos oss och att ta hand om varandra. Vi tar tillsammans fram vad vi behöver för förutsättningar i form av förmåner, ersättningar och gemensamma aktiviteter.

tillsammansOMT teknisk konsult

 

Kompetens höjs genom utbildningar vi väljer ut och vår färdighet förbättras ständigt genom att vi utför det vi lär oss. Vi hjälper varandra att vilja framåt!

Att vara en del av OMT är en trygghet där vi tar tillvara på både framgång och misstag. Vi lär oss och analyserar. Vi alla kan ha en dålig dag där vi kan ta hjälp av någon kollega och vi alla firar tillsammans när något gått bra. På OMT har vi förmånen att kunna ha någon som stöttar en när man har en dålig dag men som man också kan fira med när något går sådär riktigt bra. Och med någon menar vi på OMT ett helt team som finns där för dig närhelst du behöver det.

För hur roligt är det egentligen att fira för sig själv eller reda ut det som gått fel på egen hand? Eller har du hört talas om att kultur skapas ensamt på enskild individnivå? Har du hört talas om hur en global kris räddats av en enskild person? Det är när vi tillsammans går samman mot ett gemensamt mål, ett gemensamt syfte som alla historiens negativa inslag ändrats till något bättre.

Är man beställare ute i industrin med ett ökat behov av teknisk utveckling, ökad produktion, bättre effektivitet eller lönsamhet, mer eller annan kompetens än vad man redan har, mer resurser och så vidare så ställs man inför många val och beslut för hur man tar sig framåt. På OMT så är just ”hur” en av framgångsfaktorerna.

Du som beställare kanske ställs inför en leverantör som ger dig all lösning du behöver i form av ett nyckelfärdig koncept där du bara trycker på knappen. Eller så ställs du inför en tjänsteleverantör som kan hjälpa dig med olika form av kompetens beroende på kompetensbehov i ett projekts olika faser. Du kanske rent av ställs inför en av alla konsultmäklare som erbjuder kompetens liknande bemanningsbolagen som skickar CV’n.

Hur ska man välja? Man får ställa sig frågan om vad man anser vara viktigt, affärskritiskt, etiskt, moraliskt, kort- eller långsiktigt. Många aspekter bör beaktas, både ur beställaesynpunkt men även av personliga skäl. Så här långt in i en högkonjunktur är många vana vid att det går lätt men hur bra är de när det går tungt?

AgreementOMT teknisk konsult

 

Många aktörer vill vara förmedlare och därmed göra det enkelt för sig. Om man som beställare vill använda en tjänste-/konsultmäklare så ska man ställa sig frågan: Vad är det jag behöver och hur? Mäklarna tar inget ansvar för sin leverans av innehållet i uppdraget. Det avtalar man vidare till den part som faktiskt utför uppdraget. Däremot tar man en procentuell del av intäktsströmmen som går från beställare till utförare. Hur bedömer man tillfört värde på den delen? Och vem är egentligen kund till utföraren då konsultmäklaren inte har kompetensen att bedöma resultatet av leveransen?

Jag hör många salespitchar där mäklarna lyfter fram hur mycket tid de riktiga beställarna sparar på att slippa söka eller träffa leverantörer själva, hur många nya leverantörer de har i sina CV databaser. Men om man är beställare och som i min bransch verksam inom teknik, vill man inte kommunicera med någon som förstår sin teknik eller problemställning? Vill man inte säkerställa att den hjälp man får adderar värde så snabbt som möjligt? Hur mycket tid sparar man egentligen på att låta någon som har ett verktyg för att hantera Cv:n föreslå alternativ som man själv ändå måste validera att de tillför rätt värde? Och har inte alla mäklare samma Cv:n från underleverantörerna?

En till aspekt i det hela är att mäklarna förespråkar enmansleverantörer då man oftast kan hålla ett lägre timpris på levererade tjänster. Jag förstår fullständigt de som vill vara egna, har själv varit där även om jag snabbt insåg att jag kunde skapa mer värde med kollegor omkring, både för kunder som kollegorna. Det är trots allt en poäng för alla att vara del av en större verksamhet. Alla lagar, regler och förordningar som gäller bolag med över tex 10 anställda kollegor finns av en anledning. Man är tvungen att arbeta med sys

SucessOMTteknisk konsult

tematisk arbetsmiljöarbete, jämställdhet, verksamhetsledning med mera. Jag anser att man bör arbeta med metodik för att säkerställa en bra arbetsplats eller en bra leverans av lösningar som skapar värde oavsett lagar, det är ju sunt förnuft. Men gör alla det? Uppenbarligen inte för då hade inte lagar och regler behövts. Det gäller att välja rätt även som beställare. Man måste förstå att driva en verksamhetsmetodik som säkerställer att allt går rätt till för med sig kostnader. Men man får en bättre och mer kvalitativ leverans, även när man handlar tjänst

er. Mäter man värde på kvalitén på leveransen av tjänster så kan man snabbt koppla det till effektivitet och lönsamhet. Hur många enmansbolag arbetar med systematisk arbetsmiljö eller ISO-certifierar sig för att säkerställa att de gör upprepat rätt, gång på gång? Hur många genomför riskanalyser eller analyser över huvudet taget? Inte ens alla större bolag gör det.

Jag anser att enmansbolag är bra för vissa. Tjänste-/konsultmäklare med bra verktyg för att hantera konsulter kan vara bra om man som inköpare inte själv kan. Och använd större bolag med säkerställd metodik när kvalitet behövs. Vad tycker du?

Jag och mina kollegor inom OMT levererar och tar ansvar för våra lösningar, tjänster och produkter. Vi behöver inte skylla på någon avtalsklausul, vi ser till att leverera rätt genom vår metodik och hjälper varandra. Blir exempelvis någon sjuk eller är frånvarande så finns det någon annan som faktiskt kan ta vid för man är inte ensam. Står vi inför ett problem man själv inte kan lösa så har vi en metodik för att ta vara på våra gemensamma erfarenheter för att föreslå en lösning.

OMT är en verksamhet med en företagskultur där vi skapar vinnare av kollegor och kunder. Genom att ständigt arbeta med förbättringar av oss kollegor, vår verksamhet och våra kunder ser vi till att förutsättningarna för effektivitet, lönsamhet och kvalitet tas tillvara. OMT har en certifierad metodik för att se till att projekt och uppdrag genomförs på bästa sätt under hela genomförandet. Och i den metodiken ser vi till att våra kollegor möts av en företagskultur som med glimten i ögat gör det roligt och utvecklande att finna mening i sitt yrkesliv. Hos oss skapas vinnare!

Är det inte så en leverantör ska vara som du vill samarbeta med? Eller är det inte så en arbetsgivare ska vara om du vill vara kollega?

2018-09-17T15:52:11+02:00 17 september, 2018|

På OMT arbetar vi tillsammans

Tillsammans är ett arbetssätt, en kultur, ett sätt att skapa tillhörighet, ett sätt att skapa engagemang, ett sätt att skapa kreativa lösningar, ett OMT!

För dig som kund innebär det att våra lösningar vi presenterar för dig är framtagna tillsammans av kompetenta och engagerade kollegor. De har tagit ansvar för lösningen och brinner för förbättring och tekniska lösningar.

För dig som vill vara med i ett vinnande team som hjälper andra att vinna. Här får du möjlighet att påverka och ta ansvar tillsammans med likasinnade. Inom OMT arbetar vi tillsammans med vår egna metodik för att skapa en bättre framtid, oavsett om det gäller en teknisk lösning eller för att få ett team att må bäst. Genom att låta våra kollegor medverka i vår ständiga förbättringsresa, produkt- och tjänsteutveckling ger vi oss möjlighet att påverka med vad, hur och var vi arbetar. Det ger kollegor som tar ansvar!

Vår metodik skapar en trygghet och utmanande miljö till att våga vara kreativ samtidigt som vi tar tillvara på varandras erfarenheter.

OMT projektledare teamwork

 

2018-08-23T16:43:00+02:00 23 augusti, 2018|

Ytterligare en projektledare till OMT!

Vi förstärker vår region öst med Atheer Sam! Atheer bidrar med en lång erfarenhet av telecombranschen samt projektledning av lösningar för reservkraft till bland annat datacenter.

Atheer är en projektledare med stort driv och erfarenhet av ett agilt arbetssätt och agila organisationer med vana att arbeta i en internationell miljö. Han är prestigelös, målfokuserad och har lätt för att leda och jobba tillsammans med andra människor.

På fritiden är Atheer aktiv som dykinstruktör, yogainstruktör och även scoutledare. När han inte är i full fart så gillar han att dra sig undan i sin snickarboa och snickra utifrån sin skaparglädje. Varmt välkommen!

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder!

 

2018-08-21T15:46:23+02:00 21 augusti, 2018|

Engagemang!

Inom OMT arbetar vi ständigt med vårt engagemang. Genom att låta våra kollegor medverka i vår ständiga förbättringsresa, produkt- och tjänsteutveckling ger vi oss möjlighet att påverka med vad, hur och var vi arbetar. Det ger engagerade kollegor som tar ansvar.

För dig som kund ger det kompetenta och engagerade konsulter som brinner för lösningar de själva tagit fram och vill dela med sig av.

För dig som funderar på att bli kollega innebär det en möjlighet att påverka och ta ansvar tillsammans med oss.

Kontakta oss gärna!

 

2018-08-06T14:55:34+02:00 6 augusti, 2018|

OMT hälsar Peter Slak varmt välkommen!

Vi fortsätter att växa och ger ett varmt välkomnande till Peter Slak!

Peter är en engagerad och erfaren serviceingenjör med lång erfarenhet ifrån service och underhåll inom såväl
logistik som medicintekniska områden. Han har en teknisk huvudkompetens inom mekanik och automation och dokumenterade erfarenheter av bland annat projektledning, maskinombyggnationer, förstudier och dokumentering.

Peter har ett brinnande idrottsintresse och är på fritiden bland annat aktiv inom lokalfotboll.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Peter Slak

2018-07-02T15:11:27+02:00 2 juli, 2018|

OMT hälsar Erik Hacker varmt välkommen!

Varmt välkommen säger vi till Erik Hacker!

Erik är en engagerad serviceingenjör med teknisk huvudkompetens inom mekanik och automation. Han har god erfarenhet från maskinombyggnationer, utveckling och dokumentering.

Erik bor i Lerum tillsammans med sin fru och deras två barn och har en aktiv fritid med träning och aktiviteter tillsammans med barnen.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Erik Hacker

2018-07-02T15:09:21+02:00 26 juni, 2018|