OMT förstärker inom management och marknadsföring!

För att möta ökad kundförfrågan av våra tjänster samt för att göra det lättare för vår marknad att förstå våra erbjudanden förstärker vi idag oss med 2 nya kollegor! Bertil Nilsson förstärker vårt affärsområde Management i region Öst med en lång och meriterande erfarenhet av ledarskap av verksamhet och tekniska projekt. Miranda Karlsson förbättrar oss inom marknadsföring och går in i en roll som marketing manager för koncernen. Genom sin erfarenhet av sociala medier och journalistik förstärker hon vårt budskap i såväl extern som intern kommunikation.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet och därigenom våra kollegor samt kunder. Läs mer om hur på vår hemsida www.omtab.se samt i våra sociala medier.

2018-05-02T13:29:53+00:00 2 maj, 2018|

Bokslut 2017 för OMT koncernen!

Det är med stor tacksamhet, ödmjukhet och stolthet vi presenterar 2017 års koncernbokslut nu när årsredovisningarna är inskickade till bolagsverket. De totala intäkterna för 2017 summeras till 76,2 msek och resultatet efter finansiella poster hamnar på 8,8 msek. Vi är tacksamma för ett ökat förtroende på marknaden och hos våra kunder som ger oss möjligheten att leverera våra lösningar. De ger oss ett återigen högt kvalitetsindex 8,6 av möjliga 10, där index över 8 är leverans över förväntan.

Vi sänder ett stort tack till våra kollegor som genom sitt engagemang, professionalism och kompetens ser till att våra projekt, vår verksamhet och våra kunder mår bra. Den främsta nyckeln till framgång för våra kunder och vår verksamhet är våra kollegors vilja att alltid värna om våra kunders pengar, se till att vi alltid är måna om att göra oss värda vad någon betalar för oss och hjälpa till att skapa resultat hos kunderna med våra värderingar samt metodik som stöd. Vårt gemensamma arbete har återigen skapat en konsekvens av tillväxt och vinst. Att driva vår verksamhet med bra resultat är en förutsättning för att ständigt bli bättre. Vinst ger möjlighet till utveckling, bättre lösningar för kunder och möjligheter för våra kollegor. Utöver befintliga incitamentsprogram och individuella vinstdelningar satsar vi under 2018 på koncernvinstdelning för att ytterligare främja kollegors insatser där vi som grupp premieras tydligare för gemensamma  insatser.

Vårt engagemang sträcker sig till att vi investerar i och blir aktieägare där det är möjligt i våra kunder för att påvisa att vi vågar satsa på våra gemensamma projekt.  Exempel kan vara:

  • Vi är stolta över att bidra till viss del till att en av Östergötlands största arbetsgivare presterat en omsättning på 9,7 miljarder kr med ett resultat på 1,2 miljarder kr vilket ger en avkastning på 13%.
  • Vi medverkar genom projektledning, service och maskinleveranser till att ett av Sveriges största industriteknikbolag når en omsättning på 16,3 miljarder kr med ett resultat på 4,2 miljarder kr vilket ger en rörelsemarginal på 25%
  • Vi hjälper Sveriges största fordonstillverkare med projekt som möjliggör ny och förbättrad produktion vilket hjälpt dem att nå en omsättning på 210,9 miljarder kr med ett kraftigt ökat resultat  mot föregående år på 14,1 miljarder kr.

 

Flerårsöversikt (tkr)        
OMT Koncernen 2017 2016 2015 2014
Nettomsättning 76 158 70 211 58 702 51 926
Resultat efter finansiella poster 8 847 10 252 5 444 5 147
Soliditet (%) 55 55 50 53

 

Förvaltningsberättelse

OMT erbjuder lösningar inom tekniska branscher i form av konsulttjänster, tillverkning av teknisk utrustning, maskinbyggnad samt Fastighetsutveckling. Detta med starkt personligt engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vårt affärsmannaskap ska alltid utgå från att alla parter i en affär skall vara vinnare!

2017 var återigen en het marknad med stor efterfrågan av tjänster och produkter från teknikkonsulterna. Första halvåret drabbades verksamheten av en något lägre debiteringsgrad än brukligt. Genom en grundlig analys togs en handlingsplan fram vilken gav åtgärder på försäljningsinsatser samt korrigeringar på individnivå, rätt kompetens på rätt plats med rätt uppgifter. Andra halvåret rättades debiteringsgraden upp. Detta gav i slutändan ännu ett positivt helår med tillväxt och förväntat resultat.

Till detta genomfördes ett majoritetsförvärv av JE Technical Consulting, numer OMT Techcon AB under andra halvåret. Tillsammans kan vi skapa bättre lösningar. Verksamheten ingår i koncernen från och med november 2017 och integrering pågår. Genom OMT Techcon AB breddar vi möjligheten till tekniklösningar med konstruktion samt maskinbyggnad som ett komplement till befintliga tjänster.

OMT Group AB med koncernledning förstärktes med kompetens för försäljning, ekonomi och administration. Andra halvåret påbörjades ett byte av affärssystem för att få en bättre affärsinformation samt styrning av verksamheten.

Inom dotterbolaget OMT Management AB, affärsområde Management Solutions var debiteringsgraden 2017 något lägre än förväntat första halvåret men korrigerades andra halvåret. Region Stockholm var den region där effekterna blev störst. En konkret åtgärd var att satsa på ett nytt produktområde Business Engineering vilket föll mycket väl ut. Övriga regioner har gått bra. Omsättning blev som förväntat medans resultat gick något under förväntningarna för hela affärsområdet.

Inom dotterbolaget OMT Service AB, affärsområde Engineering Services startade året mycket bra på grund av föregående års satsningar. Både omsättning som lönsamhet ökade mot föregående år. Med mer kompetens och nya kollegor genomfördes fler helhetsåtaganden vilket medfört att vi uppnådde förväntningarna för året.

Dotterbolaget OMT BuildTech AB drabbades av den nedgång i fastighetsbranschen som inleddes andra halvåret 2017. Vilket innebar att förväntade projekt hos uppvaktade kommuner ej startade. Dock genomfördes en betydande leverantörsgenomgång som ger mer kvalitet på kommande leveranser samt så påbörjades framtagning av koncept på modulhus mot privatmarknaden.

Marknadsanalys av 2018 talar för en fortsatt stark efterfrågan på teknisk kompetens, tjänster och produkter. För att fortsätta skapa rätt förutsättningar för framtida utveckling, kvalitet och tillväxt tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer fokuserar OMT på verksamhetsutveckling och förbättring. Genom bättre paketering av tjänster förtydligar vi vår anpassning mot de marknader vi verkar i. Ägar- och styrelsedirektivet är med fortsatt stark inriktning på sunt förnuft och långsiktighet samt att verksamheterna ska tillföra mervärde till kunder, leverantörer och kollegor.

Vårt varumärke förknippas med expertis, effektivitet och verkningsgrad inom teknisk industri oavsett om vi levererar konsulttjänster, arbetar i projekt, utvecklar, tillverkar eller bygger.

 

Med stolthet och tacksamhet

John Filipiak Wallderin, Styrelseordförande tillsammans med styrelse och ledning.

2018-04-20T15:29:44+00:00 20 april, 2018|

OMT hälsar Fredrik Evaldsson varmt välkommen!

Vi hälsar Fredrik Evaldsson varmt välkommen till OMT Techcon och vår region Mälardalen! Fredrik förstärker oss inom mekanisk konstruktion med sin 12 år långa erfarenhet av konstruktion i verktyg som Catia, SolidWorks, ProEngineer med flera. Fredrik har konstruerat och produktutvecklat fixturer, lyft-, och specialverktyg med mera inom branscher som gruv- och fordonsindustrin. Tillsammans skapar vi nu mekaniska lösningar åt våra kunder.

2018-04-16T15:01:13+00:00 16 april, 2018|

OMT medverkar i projekt växtzon som inspiratörer

På inbjudan av Norrköping Science Parks Karin Brüning medverkade John Filipiak Wallderin och Erik Hollertz från OMT i panelen för projekt Växtzon som inspiratörer för nya startup bolag och tillväxtbolag på fram marsch. Vi är tacksamma över att få förmedla vår resa, vad vi lärt oss på vägen och hur vi lyckats ta oss dit vi är.

Tillsammans med Kristofer Thoresson, Siemens samt John-Åke Svensson, Ledarskap & Utveckling diskuterades ledarskap, hur man bygger ledning och kultur med de tillväxtföretag som deltog i projektets growth circle. Se en del av dialogen via projektets filmklipp. Growth circle 3

Läs mer om projektet under https://www.nosp.se/vara-projekt/vaxtzon/ och på hemsidan https://växtzon.se/

2018-03-28T12:56:22+00:00 28 mars, 2018|

We welcome Adilson Silva to OMT!

We welcome Adilson Silva to OMT! Adilson will reinforce OMT Techcon with his long experience of mechanical engineering. Adilson have worked as a mechanical designer/engineer in the industry for commercial, automotive, military and other products for the past 18 years. Adilson is a SolidWorks user by passion and has good knowledge of designing for manufacturing. He have been involved in roles and tasks in the design and development of various applications within technical environments, to create and develop 3D solid models for prototype, parts and assemblies for manufacturing.

We are excited and motivated to give our customers our contribution where a common goal of a high quality and timely delivery of products is essential.

2018-03-12T10:20:07+00:00 12 mars, 2018|

OMT välkomnar Per-Ola Johansson!

Vi hälsar Per-Ola Johansson varmt välkommen till OMT och vår region Syd. Per-Ola förstärker vårt affärsområde Management inom ledarskap och produktionsutveckling genom sin långa erfarenhet som produktionschef inom en rad producerande företag i olika branscher i Västsverige. Med sina personliga egenskaper och sitt engagemang har Per-Ola arbetat med att förbättra kvalitet, kostnadseffektivitet och skapat väl fungerande organisationer som arbetar mot gemensamma mål för en effektiv produktion. Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

2018-02-07T09:08:39+00:00 7 februari, 2018|

OMT hälsar Carl Johan Leijon Ekstrand varmt välkommen!

Vi hälsar Carl Johan Leijon Ekstrand välkommen till OMT och vår region Mälardalen. Carl Johan förstärker oss inom affärsområdet Management med sin erfarenhet av projektledning av industriella teknikprojekt. Närmst kommer Carl Johan från en projektledarroll i vilken han har koordinerat ett globalt service projekt inom automation mot bilindustrin. Carl Johan har i sin roll även jobbat med verksamhetsutveckling där han bland annat bidragit till en signifikant förbättring av leveranssäkerheten (OTD) inom kritiska affärsområden. Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

2018-01-30T08:04:03+00:00 29 januari, 2018|

Välkommen Stefan Jacobsson till OMT!

Vi hälsar Stefan Jacobsson välkommen till OMT som projektledare i vår region Öst och vårt affärsområde Management!

Stefan bidrar med en lång erfarenhet av chefs- och projektledarroller i teknikföretag inom branscher som telekom, produktion, flygindustrin med flera. Stefan har arbetat med arbetsuppgifter som produktionsledning med ansvar för verktygsproduktion och personal, deltagit i utvecklingsprojekt för 3D-printing för verktyg, LEAN, daglig målstyrning och kvalitetsuppföljning, verksamhets- och organisationsutveckling. Med denna bakgrund kan OMT och Stefan erbjuda ytterligare värdeskapande lösningar för teknikindustrin!

2018-01-09T20:56:10+00:00 9 januari, 2018|

OMT skänker julklapparna till välgörenhet och önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Även detta år väljer vi att skänka pengar till välgörenhet istället för att ge bort julklappar till er kunder. Vi hoppas att tillsammans med er se till att pengarna hamnar till mer behövande och till rätt ändamål för en bättre omvärld.  Så istället för julgåvor till er kommer vi göra vårt bästa för att ni ska använda oss som leverantör för att vi gör rätt saker hos er, är värda våra tjänster och hjälper er att vara lönsamma.

I år har vi valt att bli andelsägare i Hand in Hands projekt ”jobs for change” i Kajiado County, Kenya. Som andelsägare i projektet bidrar vi till att minska fattigdomen genom entreprenörskap och kvinnors företagande. 3 750 nya jobb kommer skapas vilket förändrar livet för 12000 människor. Projektet går ut på att bekämpa fattigdom genom företagande.

Vi har även valt att bli ”barnsupporter” till Barncancerfonden för att bidra till den livsviktiga forskningen och till att drabbade barn och deras familjer får den vård samt det stöd de behöver.

2017-12-22T10:55:13+00:00 22 december, 2017|

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida! I vårt arbete med ständig förbättring så har vi sett över vårt budskap, vårt erbjudande och hur vi presenterar våra lösningar för vår omvärld. Vi har förbättrat vårt budskap om våra bransch lösningar så våra intressenter lättare känner igen sig och vi har förtydligat hur vi levererar våra lösningar genom våra affärsområden, tjänste- och produktområden. Välkomna in och se vad vi kan erbjuda!

2017-12-12T20:33:35+00:00 12 december, 2017|