OMT stödjer engagerade kollegor inom välgörenhet

Varje år dör tusentals kvinnor vid barnafödsel runt om i världen. Värst drabbat är centrala delarna av Afrika. Många dödsfall beror på brist på tillgängliga transporter till sjukvården. Kostnadseffektiva och tillförlitliga transporter behövs. Transporter som kan ta sig fram i de otillgängliga miljöer som finns på den afrikanska landsbygden. The Eezer Initiativ är ett projekt för att tillgängliggöra billiga motorcykelambulanstransporter i de mest utsatta områdena. Samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Att vi på OMT har engagerade och omtänksamma kollegor visste vi redan men Eriks beslut att göra skillnad på plats gör oss såklart lite extra stolta. Här får ni nu ta del av projektet som Erik hjälper till med och hur det gått sedan han sist var i Afrika för snart ett år sedan för att leverera ut de första Eezer-vagnarna.

Leverans och uppföljningsresa Eezer i Kenya 2018 – Erik Petersson

Under september månad genomfördes en uppföljningsresa till Kenya. Projektet Eezer tillverkar och levererar motorcykelambulanser för transport av gravida kvinnor till och från kliniker i de centrala delarna av Afrika. Där Eezern inte finns är det ofta begränsat med möjligheter att få transport till kliniker, alternativet är i många fall att gå till fots där det kan handla om timmar för att nå fram till en klinik.

Projektet

Projektet är inne i en pilot-fas där målet är att tillverka och leverera 30 ekipage inom 2018-2019. Hittills har 15 ekipage levererats till olika organisationer runt om i centrala Afrika. Nedan är en karta på var dessa är utplacerade. (www.eezer.org)

Karta över Eezers placeringar i Afrika

Karta över Eezer’s placeringar i Afrika

Under pilotfasen kommer en utvärdering av funktion, hållbarhet och organisation att göras. Ekipagen är placerade hos olika typer av organisationer, privatpersoner och kliniker, detta för att projektet ska få in erfarenheter från många olika håll till att skapa ett upplägg kring att hålla ekipagen operativa under en lång tid framöver. Utmaningarna i dagsläget är att hitta metoder/upplägg som fungerar väl i olika regioner, länder och organisationer. Uppföljning av användningen görs via uppföljningsresor och rapporter från organisationerna. Dessutom följs även användningen upp via en egenutvecklad Android applikation med tillhörande databas för datahantering som trackar förarens telefon.

Eezers egen app

Eezer’s egen tracking app

 

Uppföljning i Talek, södra Kenya.

I maj 2018 överlämnades en Eezer till kliniken i Talek och ”Bike doctor” Jacksson, läkaren i området. Under resan besökte vi kliniken och följde upp användningen av Eezern. Nyttan är påtaglig och det är tydligt att behovet av transporter till och från kliniken har fått en fungerande lösning. Vi besöker även ytterligare ett ”dispensary”(Apotek) ca 20 kilometer ut på savannen från Talek som ingår i Jackssons ansvar. Vägen dit är delvis bra och delvis svårframkomlig, speciellt under regnperioden. Eezern tar sig fram bra. Behovet i området är stort och under besöket beslutar projektet att ytterligare en Eezer-vagn kan placeras i området om en motorcykel ordnas av organisationen.

 

Överlämning av ekipage i Oltiyani

Senare under resan besöks byn Oltiyani i Narok området. Projektet överlämnar ett ekipage till områdesansvariga. Uppslutningen vid överlämningen är stor med invånare från området. Tacksamheten från människorna är påtaglig och engagemanget från de ansvariga är stort. Dagen efter att ekipaget har överlämnats får projektet rapporter om att första transporten till förlossning har skett med en lyckad födsel utan komplikationer.

 

 

 

 

 

 

Uppföljning i Oleulului

Sista dagen på resan besöks byn Oleulului vid gränsen till Tanzania. Byn fick en Eezer levererad under juni månad och vid besöket i september får vi rapporter från förare och lokalbefolkningen om nyttan med att ekipaget finns på plats. Ca 30 transporter har genomförts på de 2 månader som ekipaget funnits på plats. Det är tydligt att Eezern fyller ett behov som finns och skapar en möjlighet till transporter som tidigare inte har funnits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack OMT för att ni möjliggör denna resa för mig!
Erik Petersson

 

 

2018-10-31T15:50:00+00:00 31 oktober, 2018|

Varför välja OMT? Vår ordförande John tar upp frågeställningen kring varför man ska välja oss!

OMTkonsultteknik

Som enskild individ kan man ta ställning till olika former av arbetsgivare eller välja att vara helt egen som egenföretagare. Man får ta ställning till vad som är viktigt för en själv, vad man behöver för att känna trygghet, vad man behöver för att må bra och vad man behöver för att få personlig utveckling.

På OMT tror vi på gemenskap och att skapa förutsättningar tillsammans. Vi tror på att en kultur skapas av att arbeta i team, ta lärdom av varandra, stötta varandra och inte minst ha roligt tillsammans. En av våra största uppgifter som arbetsgivare är att få våra kollegor att vilja var hos oss och att ta hand om varandra. Vi tar tillsammans fram vad vi behöver för förutsättningar i form av förmåner, ersättningar och gemensamma aktiviteter.

tillsammansOMT teknisk konsult

 

Kompetens höjs genom utbildningar vi väljer ut och vår färdighet förbättras ständigt genom att vi utför det vi lär oss. Vi hjälper varandra att vilja framåt!

Att vara en del av OMT är en trygghet där vi tar tillvara på både framgång och misstag. Vi lär oss och analyserar. Vi alla kan ha en dålig dag där vi kan ta hjälp av någon kollega och vi alla firar tillsammans när något gått bra. På OMT har vi förmånen att kunna ha någon som stöttar en när man har en dålig dag men som man också kan fira med när något går sådär riktigt bra. Och med någon menar vi på OMT ett helt team som finns där för dig närhelst du behöver det.

För hur roligt är det egentligen att fira för sig själv eller reda ut det som gått fel på egen hand? Eller har du hört talas om att kultur skapas ensamt på enskild individnivå? Har du hört talas om hur en global kris räddats av en enskild person? Det är när vi tillsammans går samman mot ett gemensamt mål, ett gemensamt syfte som alla historiens negativa inslag ändrats till något bättre.

Är man beställare ute i industrin med ett ökat behov av teknisk utveckling, ökad produktion, bättre effektivitet eller lönsamhet, mer eller annan kompetens än vad man redan har, mer resurser och så vidare så ställs man inför många val och beslut för hur man tar sig framåt. På OMT så är just ”hur” en av framgångsfaktorerna.

Du som beställare kanske ställs inför en leverantör som ger dig all lösning du behöver i form av ett nyckelfärdig koncept där du bara trycker på knappen. Eller så ställs du inför en tjänsteleverantör som kan hjälpa dig med olika form av kompetens beroende på kompetensbehov i ett projekts olika faser. Du kanske rent av ställs inför en av alla konsultmäklare som erbjuder kompetens liknande bemanningsbolagen som skickar CV’n.

Hur ska man välja? Man får ställa sig frågan om vad man anser vara viktigt, affärskritiskt, etiskt, moraliskt, kort- eller långsiktigt. Många aspekter bör beaktas, både ur beställaesynpunkt men även av personliga skäl. Så här långt in i en högkonjunktur är många vana vid att det går lätt men hur bra är de när det går tungt?

AgreementOMT teknisk konsult

 

Många aktörer vill vara förmedlare och därmed göra det enkelt för sig. Om man som beställare vill använda en tjänste-/konsultmäklare så ska man ställa sig frågan: Vad är det jag behöver och hur? Mäklarna tar inget ansvar för sin leverans av innehållet i uppdraget. Det avtalar man vidare till den part som faktiskt utför uppdraget. Däremot tar man en procentuell del av intäktsströmmen som går från beställare till utförare. Hur bedömer man tillfört värde på den delen? Och vem är egentligen kund till utföraren då konsultmäklaren inte har kompetensen att bedöma resultatet av leveransen?

Jag hör många salespitchar där mäklarna lyfter fram hur mycket tid de riktiga beställarna sparar på att slippa söka eller träffa leverantörer själva, hur många nya leverantörer de har i sina CV databaser. Men om man är beställare och som i min bransch verksam inom teknik, vill man inte kommunicera med någon som förstår sin teknik eller problemställning? Vill man inte säkerställa att den hjälp man får adderar värde så snabbt som möjligt? Hur mycket tid sparar man egentligen på att låta någon som har ett verktyg för att hantera Cv:n föreslå alternativ som man själv ändå måste validera att de tillför rätt värde? Och har inte alla mäklare samma Cv:n från underleverantörerna?

En till aspekt i det hela är att mäklarna förespråkar enmansleverantörer då man oftast kan hålla ett lägre timpris på levererade tjänster. Jag förstår fullständigt de som vill vara egna, har själv varit där även om jag snabbt insåg att jag kunde skapa mer värde med kollegor omkring, både för kunder som kollegorna. Det är trots allt en poäng för alla att vara del av en större verksamhet. Alla lagar, regler och förordningar som gäller bolag med över tex 10 anställda kollegor finns av en anledning. Man är tvungen att arbeta med sys

SucessOMTteknisk konsult

tematisk arbetsmiljöarbete, jämställdhet, verksamhetsledning med mera. Jag anser att man bör arbeta med metodik för att säkerställa en bra arbetsplats eller en bra leverans av lösningar som skapar värde oavsett lagar, det är ju sunt förnuft. Men gör alla det? Uppenbarligen inte för då hade inte lagar och regler behövts. Det gäller att välja rätt även som beställare. Man måste förstå att driva en verksamhetsmetodik som säkerställer att allt går rätt till för med sig kostnader. Men man får en bättre och mer kvalitativ leverans, även när man handlar tjänst

er. Mäter man värde på kvalitén på leveransen av tjänster så kan man snabbt koppla det till effektivitet och lönsamhet. Hur många enmansbolag arbetar med systematisk arbetsmiljö eller ISO-certifierar sig för att säkerställa att de gör upprepat rätt, gång på gång? Hur många genomför riskanalyser eller analyser över huvudet taget? Inte ens alla större bolag gör det.

Jag anser att enmansbolag är bra för vissa. Tjänste-/konsultmäklare med bra verktyg för att hantera konsulter kan vara bra om man som inköpare inte själv kan. Och använd större bolag med säkerställd metodik när kvalitet behövs. Vad tycker du?

Jag och mina kollegor inom OMT levererar och tar ansvar för våra lösningar, tjänster och produkter. Vi behöver inte skylla på någon avtalsklausul, vi ser till att leverera rätt genom vår metodik och hjälper varandra. Blir exempelvis någon sjuk eller är frånvarande så finns det någon annan som faktiskt kan ta vid för man är inte ensam. Står vi inför ett problem man själv inte kan lösa så har vi en metodik för att ta vara på våra gemensamma erfarenheter för att föreslå en lösning.

OMT är en verksamhet med en företagskultur där vi skapar vinnare av kollegor och kunder. Genom att ständigt arbeta med förbättringar av oss kollegor, vår verksamhet och våra kunder ser vi till att förutsättningarna för effektivitet, lönsamhet och kvalitet tas tillvara. OMT har en certifierad metodik för att se till att projekt och uppdrag genomförs på bästa sätt under hela genomförandet. Och i den metodiken ser vi till att våra kollegor möts av en företagskultur som med glimten i ögat gör det roligt och utvecklande att finna mening i sitt yrkesliv. Hos oss skapas vinnare!

Är det inte så en leverantör ska vara som du vill samarbeta med? Eller är det inte så en arbetsgivare ska vara om du vill vara kollega?

2018-09-17T15:52:11+00:00 17 september, 2018|

På OMT arbetar vi tillsammans

Tillsammans är ett arbetssätt, en kultur, ett sätt att skapa tillhörighet, ett sätt att skapa engagemang, ett sätt att skapa kreativa lösningar, ett OMT!

För dig som kund innebär det att våra lösningar vi presenterar för dig är framtagna tillsammans av kompetenta och engagerade kollegor. De har tagit ansvar för lösningen och brinner för förbättring och tekniska lösningar.

För dig som vill vara med i ett vinnande team som hjälper andra att vinna. Här får du möjlighet att påverka och ta ansvar tillsammans med likasinnade. Inom OMT arbetar vi tillsammans med vår egna metodik för att skapa en bättre framtid, oavsett om det gäller en teknisk lösning eller för att få ett team att må bäst. Genom att låta våra kollegor medverka i vår ständiga förbättringsresa, produkt- och tjänsteutveckling ger vi oss möjlighet att påverka med vad, hur och var vi arbetar. Det ger kollegor som tar ansvar!

Vår metodik skapar en trygghet och utmanande miljö till att våga vara kreativ samtidigt som vi tar tillvara på varandras erfarenheter.

OMT projektledare teamwork

 

2018-08-23T16:43:00+00:00 23 augusti, 2018|

Ytterligare en projektledare till OMT!

Vi förstärker vår region öst med Atheer Sam! Atheer bidrar med en lång erfarenhet av telecombranschen samt projektledning av lösningar för reservkraft till bland annat datacenter.

Atheer är en projektledare med stort driv och erfarenhet av ett agilt arbetssätt och agila organisationer med vana att arbeta i en internationell miljö. Han är prestigelös, målfokuserad och har lätt för att leda och jobba tillsammans med andra människor.

På fritiden är Atheer aktiv som dykinstruktör, yogainstruktör och även scoutledare. När han inte är i full fart så gillar han att dra sig undan i sin snickarboa och snickra utifrån sin skaparglädje. Varmt välkommen!

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder!

 

2018-08-21T15:46:23+00:00 21 augusti, 2018|

Engagemang!

Inom OMT arbetar vi ständigt med vårt engagemang. Genom att låta våra kollegor medverka i vår ständiga förbättringsresa, produkt- och tjänsteutveckling ger vi oss möjlighet att påverka med vad, hur och var vi arbetar. Det ger engagerade kollegor som tar ansvar.

För dig som kund ger det kompetenta och engagerade konsulter som brinner för lösningar de själva tagit fram och vill dela med sig av.

För dig som funderar på att bli kollega innebär det en möjlighet att påverka och ta ansvar tillsammans med oss.

Kontakta oss gärna!

 

2018-08-06T14:55:34+00:00 6 augusti, 2018|

OMT hälsar Peter Slak varmt välkommen!

Vi fortsätter att växa och ger ett varmt välkomnande till Peter Slak!

Peter är en engagerad och erfaren serviceingenjör med lång erfarenhet ifrån service och underhåll inom såväl
logistik som medicintekniska områden. Han har en teknisk huvudkompetens inom mekanik och automation och dokumenterade erfarenheter av bland annat projektledning, maskinombyggnationer, förstudier och dokumentering.

Peter har ett brinnande idrottsintresse och är på fritiden bland annat aktiv inom lokalfotboll.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Peter Slak

2018-07-02T15:11:27+00:00 2 juli, 2018|

OMT hälsar Erik Hacker varmt välkommen!

Varmt välkommen säger vi till Erik Hacker!

Erik är en engagerad serviceingenjör med teknisk huvudkompetens inom mekanik och automation. Han har god erfarenhet från maskinombyggnationer, utveckling och dokumentering.

Erik bor i Lerum tillsammans med sin fru och deras två barn och har en aktiv fritid med träning och aktiviteter tillsammans med barnen.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Erik Hacker

2018-07-02T15:09:21+00:00 26 juni, 2018|

OMT hälsar Magnus Olström varmt välkommen!

OMT växer med ännu en ny skicklig kollega! Varmt välkommen säger vi till Magnus Olström!

Magnus Olström är en engagerad projektledare med erfarenhet från både process och fordonsindustrin. Han har en bred kompetens och bakgrund från bland annat mekanisk konstruktion till flygplan och slipmaskiner.

Magnus gillar att aktivera sig och älskar att åka motorcykel på sommaren och slänga på sig skidorna på vintern. När han inte är hemma med sina tre barn tränar han fotbollslaget (pojkar 07) i Kungsör.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Magnus Olström

2018-07-02T15:05:40+00:00 6 juni, 2018|

OMT hälsar Peter Svensson varmt välkommen!

Varmt välkommen säger vi till vår nya kollega Peter Svensson!

Peter kommer att jobba med förändringsledning, hållbarhet, kvalitet och tredjepartsrevisioner på OMT, vilket innebär att vi ytterligare förstärker vår leveransförmåga inom produktområdet Quality. Peter kommer närmast från en tjänst inom Finspångs kommun där han arbetat med digitalt förändringsarbete.

På fritiden är Peter med sin familj och har ett stort intresse för fiske. På semesterschemat står bland annat två veckor fjällvandring ovan Kvikkjokk.

Tillsammans skapar vi nu lösningar och effektivitet i teknikprojekt för våra kunder.

Peter Svensson

2018-07-02T15:02:30+00:00 25 maj, 2018|

Integritetspolicy OMT

Integritetspolicy

OMT AB och dess dotterbolag kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, vilket innefattar EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) som börjar gälla den 25 maj 2018. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in av oss. Denna policy finns tillgänglig på www.omtab.se

OMT kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med OMT, eller inför att OMT ingår avtal med dig.

OMT kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som OMT har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

OMT kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss genom vår hemsida, i syfte att bemöta din förfrågan.

OMT kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

OMT kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare, inklusive org.nr.

Om du kontaktar OMT per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

OMT behandlar dina personuppgifter för att OMT ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och OMT, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

OMT har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om OMT och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

OMT kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån OMT är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).  För att ingå avtal med OMT är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. OMT kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

OMT kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från OMT.

Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

Lagring och behandling

OMT kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och OMT.

OMT kommer därefter att spara sådana uppgifter som OMT enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

OMT kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på marknadsföring, information och kommunikation så länge som vi har ett berättigat intresse eller som vi behöver dem för att utföra våra kontraktuella åtaganden mot dig, om du inte meddelar att du inte längre vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid OMT omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

OMT arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om OMT behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt som anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

OMT har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera personuppgifterna. Dessa skyldigheter kan t.ex. vara relaterade till bokförings- och skattelagstiftning eller annan tvingande lagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att radera en efterfrågad personuppgift kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än de som hindrar den begärda raderingen.

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Ändringar i denna integritetspolicy

OMT förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på OMT´s hemsida.

 

Kontaktinformation

OMT AB (med dotterbolag)

Fleminggatan 2

602 24 Norrköping

Mail: info@omtab.se

Tel: 011-495 1000

2018-05-24T22:06:45+00:00 24 maj, 2018|