Produktutveckling 2017-11-28T10:59:12+00:00

Produktutveckling

Techcon utför kompletta konstruktionsuppdrag och tar hand om produktutvecklingen från idé till färdig produkt, men kan även göra punktinsatser och delkonstruktioner.

Tydlig kommunikation, inte bara mellan oss och uppdragsgivaren, utan mellan alla parter i projektet är av yttersta vikt. Redan tidigt i vår produktutvecklingsprocess involverar vi såväl konstruktörer som tillverkare. Detta gör vi för att skapa rätt balans mellan innovation, teknik och ekonomi.

Vi eftersträvar alltid att produkten uppfyller kundens och marknadens önskemål och krav samtidigt som vi arbetar kostnadsmedvetet. Vid behov finner vi snabbt färdiga och beprövade lösningar och komponenter i vårt nätverk av leverantörer.

Vill du veta mer?

Prata gärna med James Nahani

VD, styrelsemedlem och ägare i dotterbolaget OMT Techcon AB.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 13 35
james.nahani@omtab.se
james.nahani@techcon.se