Produktoptimering 2017-11-29T14:52:21+00:00

Produktoptimering

Produktoptimeringar är ett annat vanligt åtagande när en befintlig produkt måste konstrueras om för att bli exempelvis lättare, mindre, mer hållfast, billigare, mer produktionsanpassad eller måste omkonstrueras för att tillverkas av ett annat material.

Vill du veta mer?

Prata gärna med James Nahani

VD, styrelsemedlem och ägare i dotterbolaget OMT Techcon AB.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 13 35
james.nahani@omtab.se
james.nahani@techcon.se