Design 2017-11-29T14:59:06+00:00

Design

Vi tar hänsyn till alla aspekter som påverkar designen av en ny produkt. Det kan vara användarens krav och önskemål, ergonomikrav, marknadsanpassning, konkurrenters agerande m.m. Genom att tidigt ta hänsyn till allt detta ser vi till att rätt egenskaper tas med i utvecklingen av er produkt.

Vill du veta mer?

Prata gärna med James Nahani

VD, styrelsemedlem och ägare i dotterbolaget OMT Techcon AB.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 13 35
james.nahani@omtab.se
james.nahani@techcon.se