Techcon 2018-02-28T10:42:17+00:00

Techcon

Techcon består av ingenjörer med erfarenhet av utvecklingsprojekt inom olika industrier där alla har varit verksamma i produktutveckling. Genom en målmedveten satsning att fokusera verksamhet på komponent- och systemutveckling inom vissa teknikområden har vi blivit en framstående och etablerad partner till våra kunder. Vi arbetar bland annat med 3D-modellering, maskinkonstruktion och tillverkningsunderlag i flera olika CAD-program.

Produktutveckling
Konstruktion
Produktoptimering
Legotillverkning
Visualisering
Rendering
Simulering
Design

OMT Group AB förvärvade under 2017 majoriteten av aktierna i Techcon, JE Technical Consulting AB. Genom att gå samman som partners och införliva Techcon som dotterbolag inom OMT kan vi tillsammans skapa ett större åtagande mot befintliga och nya kunder. Vi kan erbjuda en mer komplett leverans av tjänster och produkter. Vi erbjuder samtidigt en starkare gemensam trygghet för våra kollegor inom bolagsgruppen med fler framtida utvecklingsmöjligheter. Tillsammans blir vi en starkare aktör som erbjuder vinnande projektlösningar inom projektledning, mekanik, el, automation och bygg för alla parter.

Vill du veta mer?

Prata gärna med James Nahani

VD, styrelsemedlem och ägare i dotterbolaget OMT Techcon AB.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-423 13 35
james.nahani@omtab.se
james.nahani@techcon.se