Management 2017-11-28T11:10:18+00:00

Management

Flera av oss har lång erfarenhet av ledarskap och ledande befattningar inom privat, kommunal och statlig verksamhet. Vi har vänt förlust till vinst, hjälpt organisationer formulera och verka mot gemensamma mål. Genomfört betydande organisations-förändringar för att nå resultat.

Management är för oss ett sätt att leda, påverka, ge stöd och rekommendationer till våra kunder. Vi är vana vid att analysera information, marknadstrender och verksamheter. Vi vänder oss främst till teknisk industri där vi specialiserat oss och har vår erfarenhet. Utifrån våra analyser hjälper vi till med att affärsplanera, budgetera, skapa marknadsplaner och verksamhetsplaner.

Vi affärsutvecklar tjänster och produkter, ifrågasätter gamla och ineffektiva affärsprocesser. Vi ser till att ekonomi, inköp, avtal, försäljning och HR hänger ihop. Vi skapar morgondagens verklighet för verksamheter och dess människor utifrån deras specifika förutsättningar, drömmar och mål. Vi arbetar med värderingar, beteende och attityd för att skapa förändring. Att inspirera människor och att få var och en att inse hur viktig sin roll är i det stora hela är avgörande för att skapa mervärde och sunda verksamheter.

Vi hjälper till med att analysera verksamheter, hitta trånga sektorer eller långsamma processer. Vi tar fram verksamhetsledningssystem och produktionssystem samt implementerar dem.

Vi analyserar marknader, konkurrenter och kollegor i branschen, ger råd i marknadsfrågor, planerar marknadsaktiviteter, försäljning och bygger varumärken.

Vårt arbete utför vi enligt överenskomna processer där ni som kund har möjlighet att påverka och har tillgång till all information. Löpande utvärdering och uppföljning är självklart för oss, både av vårt agerande och vår leverans samt progress i våra uppdrag. Vi ska vara värda den ersättning ni som kund ger oss!

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se