Business Engineering 2018-03-06T14:51:48+00:00

Business Engineering

Ur ett affärsperspektiv analyserar vi verksamheter, organisationer, produktion och försäljningsflöden. Genom verksamhetsanalyser och CPQ (Configure, Price, Quote) verktyg kan vi skapa, modellera och konfigurera system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

Business Engineering eller affärsutveckling är för oss utveckling och implementering av affärslösningar, från affärsmodell till affärsprocesser och organisationsstruktur till informationssystem och informationsteknik.

Affärsutveckling kombinerar kunskap inom företagsekonomi, industriell teknik samt informationsteknik och kopplar den till alla aspekter av ett företags transformering, av teknisk design till presentation av processmodeller för kulturella och organisatoriska överväganden för nya affärslösningar.

Genom CPQ(Configure, Price, Quote) verktyg skapar vi funktionalitet för offerering och försäljning av komplexa produkter. Vi effektiviserar produktivitet inom försäljning och industriell produktion. Vi skapar, modellerar och konfigurerar system för snabbare, bättre och mer effektiva affärer.

Vill du veta mer?

Prata gärna med John Filipiak Wallderin

Koncernchef, styrelseordförande och ägare i OMT.

Växel: 011-495 1000
Direkt: 070-511 01 67
john@omtab.se