Electrical Engineering 2019-04-18T13:22:45+02:00

Engineering Services

Vi kan skapa tillgänglighet och funktion i er verksamhet genom vårt engagemang och framför allt kompetens av konstruktion inom el och automation, service och underhåll, installation och montage.

Electrical Engineering

Produktion

Vi optimerar produktionsprocessen i tillverkande industri samt ansvarar för att rätt förutsättningar och utrustning finns tillgänglig i rätt tid. Vi:

 • Optimerar och utvecklar produktionsprocesser
 • Säkerställer att rätt produktionsutrustning finns tillgänglig
 • Tar fram arbetsinstruktioner och rutiner
 • Utför utveckling av arbetsmetoder och produktionsverktyg
 • Ansvarar för anskaffning av produktionsutrustning
 • Utför metodstudier, frekvensanalyser mm

Automation

Vi projekterar förändringar, förbättringar, effektiviseringar av automationsutrustningar, både i PLC och i SCADA-system. Vi:

 • Konstruerar industriella el- och automationssystem
 • Arbetar med instrumentering
 • Programmerar PLC-system

 • Programmerar överordnade processdatorsystem (HMI/SCADA-system)

 • Utför provning och driftsättning av el- och automationsutrustning

 • Upprättar specifikationer, instruktioner, beskrivningar m.m.

El

Vi arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät. 
Vi utför projekteringar inom låg-, mellan- och högspänning och arbetar med elanläggningar, generatorer, ställverk, transformatorer, reläskydd och ledningsnät.
Vi:

 • Ansvarar för elektrisk dimensionering, nätberäkning och kostnadskalkylering

 • Arbetar med kretsschemor
 • Projekterar apparatskåp och elskåp

 • Utför arbetsinstruktioner och rutiner
 • Tar fram instrumentlistor och apparatlistor

Maskin

Vi projektleder och utformar tekniska produkter och system inom mekanik och rörsystem. Till vår hjälp har vi datoriserade beräkningssystem och CAD program. Vi:

 • Skapar CAD modeller och ritningar

 • Utarbetar kravspecifikationer

 • Utför tekniska utredningar/rapporter

 • Utför rörberäkningar och mekkonstruktion

Vill du veta mer?

Prata gärna med Johan Ahlqvist

Tjänsteansvarig Electrical Engineering

Växel: 011-495 1000
Direkt: +46 73-318 83 35
johan.ahlqvist@omtab.se