Välkommen Stefan Jacobsson till OMT!

Vi hälsar Stefan Jacobsson välkommen till OMT som projektledare i vår region Öst och vårt affärsområde Management!

Stefan bidrar med en lång erfarenhet av chefs- och projektledarroller i teknikföretag inom branscher som telekom, produktion, flygindustrin med flera. Stefan har arbetat med arbetsuppgifter som produktionsledning med ansvar för verktygsproduktion och personal, deltagit i utvecklingsprojekt för 3D-printing för verktyg, LEAN, daglig målstyrning och kvalitetsuppföljning, verksamhets- och organisationsutveckling. Med denna bakgrund kan OMT och Stefan erbjuda ytterligare värdeskapande lösningar för teknikindustrin!

2018-01-09T20:56:10+00:00 9 januari, 2018|